Mérieux NutriSciences - Badanie wody, skał, osadów

Badania gleby, skał i osadów nie są dostępne w oddziale Mérieux NutriSciences w Polsce.

Badania gleby, skał i osadów są dostępne w wybranych oddziałach Mérieux NutriSciences zlokalizowanych w Europie.

Aby dowiedzieć się więcej o ofercie Mérieux NutriSciences z zakresu badania Wody i Środowiska odwiedź wersję angielską naszej strony.

 

 

Mérieux NutriSciences wykonuje szeroki wachlarz analiz by wspierać kontrole w dziedzienie zagrożeń hydrologicznych, monitorowania terenów skażonych i ziem uprawnych.

Przeprowadzamy pobieranie próbek i analizę gleby, osadów i wód powierzchniowych potencjalnie zenieczyszczonych związkami organicznymi i nieorganicznymi.

Usługi analityczne obejmują analizy chemiczne i biologiczne związków organicznych i nieorganicznych, w tym pestycydów, metali ciężkich, BTEX, PAHs, fenoli, PCDDs/PCDFs i PCBs, krzywą klasyfikacji i geotechniczną kategorię gleby. Pracownicy działu środowiskowego pomagają klientom w interpretacji wyników badań w odniesieniu do obowiązujących zasad, danych odniesienia lub specyfikacji.

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi