rupa weryfikująca systemy zarządzania środowiskowego EMS zajmuje się pomiarem stacjonarnych źródeł emisji z dużych instalacji przemysłowych. Działania tej grupy dotyczą w szczególności:

  • oceny miejsca;
  • opracowania planów pomiaru miejsca i ich adaptacji;
  • monitoringu wszystkich parametrów przewidzianych w zintegrowanym zezwoleniu środowiskowym lub zezwoleniu na emisję (sprawdzenie QAL2, AST, liniowość, dokładność, korelacja);
  • QAL2 sprawdza [procedura weryfikująca właściwe działania EMS przez przeprowadzenie równolegle cyklu pomiarów, z wykorzystaniem standardowych systemów odniesienia (SRM). Przed przeprowadzaniem równoczesnych badań, należy sprawdzać, właściwe działania EMS za pomocą testów funkcjonalnych wykonanych przez zakładowego operatora EMS lub personel obsługujący (System Pomiaru Emisji w sposób ciągły).]