Mérieux NutriSciences - Emisje z kominów

Zespół pobierania próbek emisji Mérieux Nutrisciences posiada trzydziestoletnie doświadczenie i składa się z wysoko wykwalifikowanych techników. Posiada również najnowocześniejsze materiały i przyrządy do pobierania próbek: są one ciągle uaktualniane i spełniają wymagania norm technicznych. Zespół zajmuje się pomiarem emisji ze źródeł stacjonarnych w dużych zakładach przemysłowych (piece do spalania, zakłady rafinacji i petrochemiczne).

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi

Emisje
Emisje
Indoor / Outdoor
Indoor / Outdoor
Asset Care
Asset Care