Mérieux NutriSciences - Woda i środowisko

Badania Środowiskowe nie są wykonywane w oddziale Mérieux NutriSciences w Polsce.

Usługi z zakresu Badań Środowiskowych są dostępne w wybranych oddziałach Mérieux NutriSciences zlokalizowanych w Europie.

Aby dowiedzieć się więcej o ofercie Mérieux NutriSciences z zakresu Badań Środowiskowych odwiedź wersję angielską naszej strony internetowej.

 

Jakość powietrza, którym oddychamy i wody, którą pijemy jest niezbędnym warunkiem dla życia ludzi i zdrowego środowiska.  Zarządzanie ryzykiem środowiskowym ma również zasadnicze znaczenie dla ochrony Twojej firmy i reputacji jako dobrego obywatela.

Jako lider w dziedzinie nauk przyrodniczych, Mérieux NutriSciences przynosi sprawdzoną wiedzę, aby oferować badania laboratoryjne, wsparcie techniczne i usługi konsultacyjne dla przemysłu i instytucji państwowych. 

Nasze wyspecjalizowane usługi dla środowiska obejmują pobieranie próbek oraz analizy wód powierzchniowych i gruntowych, gleb, skał, osadów, odpadów i emisji z kominów. Nasze portfolio obejmuje 1200 rodzajów fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych, mikrobiologicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych analiz. Globalna sieć ekspertów Mérieux NutriSciences ds. Gospodarki odpadami oferuje również swoją wiedzę i spostrzeżenia o właściwej klasyfikacji odpadów przeznaczonych do ostatecznej utylizacji, zgodnie z obowiązującymi normami jakości i regulacjami prawnymi dotyczącymi środowiska na całym świecie. 

Wszystkie nasze usługi

Emisje
Indoor / Outdoor
Asset Care