Przyspieszone starzenie jest sztuczną procedurą służącą ustaleniu terminu przydatności produktu z wykorzystaniem wzmocnionych warunków gorąca, wilgotności, światła słonecznego i in. dla przyspieszenia zwykłego procesu starzenia.

Podczas badań materiały poddawane są gwałtownym, lecz kontrolowanym, zmianom temperatury, wilgotności, ciśnienia, nacisku i in. symulujących skutki starzenia, dla uzyskania niezbędnych danych w ograniczonym czasie.

Na przykład, by symulować oddziaływanie warunków atmosferycznych, badane próbki wystawiane są na światło ksenonowe w komorze ksenonowej, z naprzemiennymi cyklami suchymi i spryskiwania wodą.

Merieux NutriSciences zapewnia szeroką gamę warunków starzenia, w oparciu o kontrolowane oświetlenie, temperaturę i/lub wilgotność, jak również oddziaływanie fizyczne, takie jak:

  • Powtarzane mycie (w pralkach i zmywarkach, wykorzystywanych w laboratorium i warunkach domowych (link do detergenty))
  • Ścieranie, z wykorzystaniem metod Martindale'a i Veslic'a
  • Powtarzane cykle skręcania/ wyginania z wykorzystaniem konkretnych narzędzi
  • Powtarzane cykle przyczepności z wykorzystaniem dynamometròw CRE.

Oferujemy również metody odpowiednie do oceny zmian chemicznych, fizycznych i kolorymetrycznych dla szerokiego zakresu produktów.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...
19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...