Przyspieszone starzenie jest sztuczną procedurą służącą ustaleniu terminu przydatności produktu z wykorzystaniem wzmocnionych warunków gorąca, wilgotności, światła słonecznego i in. dla przyspieszenia zwykłego procesu starzenia.

Podczas badań materiały poddawane są gwałtownym, lecz kontrolowanym, zmianom temperatury, wilgotności, ciśnienia, nacisku i in. symulujących skutki starzenia, dla uzyskania niezbędnych danych w ograniczonym czasie.

Na przykład, by symulować oddziaływanie warunków atmosferycznych, badane próbki wystawiane są na światło ksenonowe w komorze ksenonowej, z naprzemiennymi cyklami suchymi i spryskiwania wodą.

Merieux NutriSciences zapewnia szeroką gamę warunków starzenia, w oparciu o kontrolowane oświetlenie, temperaturę i/lub wilgotność, jak również oddziaływanie fizyczne, takie jak:

  • Powtarzane mycie (w pralkach i zmywarkach, wykorzystywanych w laboratorium i warunkach domowych (link do detergenty))
  • Ścieranie, z wykorzystaniem metod Martindale'a i Veslic'a
  • Powtarzane cykle skręcania/ wyginania z wykorzystaniem konkretnych narzędzi
  • Powtarzane cykle przyczepności z wykorzystaniem dynamometròw CRE.

Oferujemy również metody odpowiednie do oceny zmian chemicznych, fizycznych i kolorymetrycznych dla szerokiego zakresu produktów.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!