Odporność na pogorszenie właściwości mechanicznych i wizualnych, spowodowanych wystawieniem na działanie czynników atmosferycznych i/lub światła, stanowi ważny czynnik w przypadku wielu dóbr konsumpcyjnych.

Merieux NutriSciences posiada specjalistyczne urządzenia do symulacji oddziaływania warunków atmosferycznych (t.j. połączonych skutków oddziaływania światła, ciepła i deszczu) oraz wystawienia na oddziaływania sztucznego oświetlenia w pomieszczeniach z wykorzystaniem komór ksenonowych.

Do symulacji warunków atmosferycznych wykorzystuje się filtry światła dziennego do ochrony przed światłem ksenonowym, a materiały wystawiane są na naprzemienne cykle suche i mokre. Do symulacji światła wewnątrz pomieszczeń, wykorzystuje się filtry 'szkła okiennego'. Takie wystawienie skutkuje zmianami cech produktu wywołanymi światłem dziennym, wilgotnością, ciepłem, a w przypadku produktów wykorzystywanych na zewnątrz, warunkami atmosferycznymi. Pod koniec czasu ekspozycji można ocenić trwałość koloru przez porównanie wszelkich zmian w kolorze badanych próbek do materiału referencyjnego (skala niebieskiego), lub z wykorzystaniem spektrofotometrii lub analizatora obrazu.

Oczywiście, właściwości fizyko-chemiczne i reologiczne produktów można ocenić przy pomocy testów do oceny zmian (takich jak odporność na pęknięcie, upadek, rozerwanie, ścieranie i nacisk), które występują podczas wystawienia produktu w sposób porówalny do zwykłego przewidywalnego użytkowania.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
28 wrzesień 2020
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), w oparciu o nowe informacje naukowe, ustanowił tolerowane tygodniowe pobranie (TWI) dla PFAS przyjmowanych z żywnością na poziomie 4,4 ng/kg masy c...
16 wrzesień 2020
PFAS zaliczane są do grupy związków fluorowanych, powszechnie wykorzystywanych w przemyśle, jak i w wielu wyrobach codziennego użytku, o udowodnionym niebezpiecznym wpływie na środowisko i zdrowie lud...
28 wrzesień 2020
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), w oparciu o nowe informacje naukowe, ustanowił tolerowane tygodniowe pobranie (TWI) dla PFAS przyjmowanych z żywnością na poziomie 4,4 ng/kg masy c...
16 wrzesień 2020
PFAS zaliczane są do grupy związków fluorowanych, powszechnie wykorzystywanych w przemyśle, jak i w wielu wyrobach codziennego użytku, o udowodnionym niebezpiecznym wpływie na środowisko i zdrowie lud...