Mérieux NutriSciences - Kontrola jakości dóbr konsumpcyjnych

Kontrola jakości jest niezbędna do monitorowania czy dany produkt lub usługa spełniają określone wymagania. System zapewniania jakości ma na celu podnoszenie poczucia pewności u klientów oraz wiarygodności firmy, ulepszanie procesów produkcyjnych i podnoszenie wydajności, oraz umożliwianie firmie zwiększenia konkurencyjności w stosunku do rywali.

Ponieważ jakość stanowi jedną z podstawowych wartości Mérieux NutriSciences, jesteśmy na właściwym miejscu by wspierać sektory przemysłu i dystrybucji w ocenie jakości ich produktów. Oferujemy szerokie podejście obejmujące chemię, mikrobiologię, właściwości fizyczne i wykonanie, tak by dokładnie określić cechy produktu i stosowność specyfikacji technicznych produktów, oraz dla celów uzasadnienia stwierdzenia.

Nasze plany badań można dostosowaywać w zależności od typu produktu i jego przeznaczenia. Nasz doświadczony dział R&D współpracuje z producentami i sprzedawcami nad rozwojem i walidacją metod odpowiadających państwa potrzebom. 

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi

Projekty R&D
Projekty R&D
Biodegradacja & Ecolabel
Biodegradacja & Ecolabel
Doradztwo
Doradztwo