Powietrze wewnątrz pomieszczeń może zawierać substancje zanieczyszczające uwolnione z produktów takich jak farby, lakiery, nawierzchni podłóg, dywanów, mebli, detergentów, odświeżaczy powietrza i urządzeń elektrycznych. Wszystkie z tych produktów mogą być źródłem zanieczyszczenia powietrza wnętrz, takich jak formaldehyd i inne lotne związki organiczne (LZO).

Badania emisji produktu są przeprowadzane komorach badawczych zgodnych z ISO 16000-9. Parametry takie jak temperatura, wilgotność, ilość (ilość produktu na objętość pomieszczenia) i wentylacja są ustalone według norm ISO. Warunki normy ISO 16000-11 mają zastosowanie w przypadku procedur pobierania próbek, warunków transportowych, warunku przechowywania i podłoży mających potencjalny wpływ na emisję lotnych związków organicznych. Dla pojedynczych produktów, przygotowywane są próbki każdego typu.

Mérieux NutriSciences przeprowadza te badania w wyznaczonym akredytowanym zgodnie z ISO 17025 (ACCREDIA) laboratorium:

  • ISO 16000-6:2011 Oznaczanie LZO w powietrzu wnętrz i komorze badawczej
  • ISO 16000-3:2011 Oznaczanie formaldehydu i innych związków karbonylowych w powietrzu wnętrz i komorze badawczej  

 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

13 listopad 2019
New method/service
Żywność dla dzieci dostarczana przez pierwsze 1000 dni w życiu dziecka ma ogromne znaczenie – zapewnia prawidłowy rozwój, zaspokaja potrzeby energetyczne i odżywcze.  Mérieux NutriSciences zap...
13 listopad 2019
New method/service
Żywność dla dzieci dostarczana przez pierwsze 1000 dni w życiu dziecka ma ogromne znaczenie – zapewnia prawidłowy rozwój, zaspokaja potrzeby energetyczne i odżywcze.  Mérieux NutriSciences zap...