Od detergentów do odzieży, wszystkie dobra konsumpcyjne dostępne dziś na rynku muszą spełniać stale ponoszone standardy jakości i bezpieczeństwa.

Merieux NutriSciences przeprowadza analizy chemiczne pozwalające ocenić zgodność dóbr konsumpcyjnych z opisami technicznymi, standardami i wymogami prawnymi, oraz monitorować stałość poziomu jakości.
Merieux NutriSciences jest liderem na rynku badań chemicznych dzięki swojemu nowoczesnemu wyposażeniu, trzydziestu latach doświadczeń na tym polu, ciągłym wdrażaniu kryteriów jakościowych (co potwierdza lista akredytacji i od włoskich i międzynarodowych instytucji oceniających) oraz udział naszych pracowników w zaawansowanych kursach i konferencjach. Od migracji do REACH, od oznaczenia alergenów, formaldehydu, metali ciężkich, barwników i konserwantów do dodatków smakowych i środków powierzchniowo czynnych, nasze dokładne i ekonomiczne usługi badawcze, mogą pomóc państwu zapewnić, że państwa produkt spełnia oczekiwania konsumentów i odpowiada wymaganiom prawnym.

 Naszymi podstawowymi metodami badania są:

  • XRF (fluorescencja rentgenowska)
  • GC-MS (chromatografia gazowa–spektometria mas)
  • HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa)
  • LC/MS/MS (chromatografia cieczowa – spektometria mas)
  • ICP-AES (atomowa spektometria emisyjna z wzbudzaniem)
  • UV-VIS (spektroskopia UV-VIS)
  • LC-HRMS Exactive™ (technologia Orbitrap)
  • LC-TOF (chromatografia cieczowa – analizator czasu przelotu)

 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
18 październik 2021
Chicago, IL, 18 października 2021 r. – grupa Mérieux NutriSciences, wiodący dostawca usług dla sektora spożywczego na całym świecie, przyjęła nowe logo i tożsamość marki, podkreślające następującą mis...
13 wrzesień 2021
Pochodne hydroksyantracenu stanowią grupę składników naturalnie występujących w wielu roślinach, które są stosowane w żywności, napojach i suplementach diety w celu poprawy funkcjonowania jelit. ...
18 październik 2021
Chicago, IL, 18 października 2021 r. – grupa Mérieux NutriSciences, wiodący dostawca usług dla sektora spożywczego na całym świecie, przyjęła nowe logo i tożsamość marki, podkreślające następującą mis...
13 wrzesień 2021
Pochodne hydroksyantracenu stanowią grupę składników naturalnie występujących w wielu roślinach, które są stosowane w żywności, napojach i suplementach diety w celu poprawy funkcjonowania jelit. ...