Mérieux NutriSciences - Bezpieczeństwo REACH dóbr konsumpcyjnych

Produkty oferowane konsumentom muszą być sprawdzone pod względem ich bezpieczeństwa; nie dopuszczalne są żadne kompromisy, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Od materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (FCM) do wyrobów włókienniczych, od detergentów do odświeżaczy powietrza, wszelkie substancje chemiczne wykorzystywane jako składniki w produktach muszą podlegać kontroli dla zapewnienia zdrowia ludzi oraz unikania szkodliwego wpływu na środowisko.

Zdrowie i dobre samopoczucie konsumentów leżą w centrum zainteresowań Mérieux NutriSciences. Stąd zapewniamy pełen zakres badań pomagających państwu zagwarantować bezpieczeństwo produktów:  

  • Wykrywanie alergennych kolorantów, formaldehydu, metali ciężkich I innych alergennych lub szkodliwych pozostałości substancji (link do alergeny, formaldehyd, metale ciężkie)
  • Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością – zgodność z przepisami UE i Agencji Żywności i Leków FDA (link do materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością)
  • Zanieczyszczenie mikrobiolobiczne (link do zanieczyszczenie mikrobiologiczne)
  • Interakcja pomiędzy produktami i opakowaniem, badania stabilności (link do opakowania farmaceutyczne?)
  • Emisja lotnych związków organicznych (LZO) z mebli stosowanych we wnętrzach oraz dywanów (link do LZO)
  • Strategia badania zgodności z REACH (link do REACH) i RoHS
  • Projekty dostosowane do indywidualnych potrzeb (link do R&D) do oceny zgodności z obowiązującym prawem     

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi

Projekty R&D
Projekty R&D
Biodegradacja & Ecolabel
Biodegradacja & Ecolabel
Doradztwo
Doradztwo
POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

3 kwieceń 2020
Market News
Zgodnie z decyzją Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Grupy Koordynacyjnej (CMDh), wydłużono termin na przeprowadzenie etapu 1 oceny (analiza ryzyka) wystąpienia zanieczyszczeń nitrozoami...
3 kwieceń 2020
Company News
Z przyjemnością informujemy, że czwarta edycja Blue Paper 2020 jest już dostępna w sprzedaży! Publikacja ta stanowi kontynuację serii opracowań dotyczących „Europejskich Trendów w Bezpieczeństwie Żywn...