11 kwieceń 2018
Training
Znakowanie napojów alkoholowych (piwa, wina i inne napoje alkoholowe) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych w projekcie zmian Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Szkolenie pozwala uczestnikom usystematyzować wiedzę w zakresie obowiązujących wymagań prawnych dotyczących znakowania napojów alkoholowych (piwa, wina i inne napoje alkoholowe...
20 marzec 2018
Training
Szkolenie: Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – analiza wymagań prawnych Rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 i praktyczne aspekty stosowania, planowane zmiany Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych informacji z zakresu wymagań prawnych dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, niezbędnych do prawidłowego stosowania...
Mérieux NutriSciences - Salmonella w produktach sproszkowanych
8 marzec 2018
Webinar
Chcesz mieć pod kontrolą ryzyko wystąpienia Salmonelli w produktach sproszkowanych? Mamy odpowiednie rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa!
7 marzec 2018
Training
Znakowanie produktów mięsnych – przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę wynikającą nie tylko z wymagań prawa, ale również unijnych przewodników i wytycznych dotyczących znakowania środków spożywczych oraz podejścia organów urzędowej kontroli żywności w Polsce.
1 marzec 2018
Training
Prawidłowe deklarowanie wartości odżywczej – praktyczne aspekty jej wyznaczania i prezentacji zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak prawidłowo ustalać i deklarować zarówno wymagane, jak i dobrowolne informacje o wartości odżywczej, a także jakie są dopuszczalne różnice między rzeczywistą a deklarowaną...