15 marzec 2018
Communiqués de Presse, Company News
Chicago, 14 marca 2018 - Mérieux NutriSciences z radością informuje o inauguracji nowego laboratorium fizykochemicznego w Merville we Francji; wzmacniającego możliwości analityczne naszej grupy. Laboratorium rozpoczęło pracę w styczniu 2018 r., a w dniu dzisiejszym zostało uroczyście otwarte przez Alexandre Mérieux, Prezesa Zarządu i Członka Rady...
13 marzec 2018
Company News
Dzięki pozytywnym opiniom, które otrzymaliśmy od producentów żywności, jak i środowiska naukowego, a także biorąc pod uwagę wysoce aktualną kwestię jakości żywności w 2017 r., stało się jasne, że musimy przygotować druga edycję Blue Paper, publikacji stanowiącej serię opracowań dotyczących „Europejskich Trendów w Bezpieczeństwie Żywności:...
Mérieux NutriSciences - MCPD estry glicydowe kwasów tłuszczowych - nowe limity 2018
6 marzec 2018
Market News
W dniu 26 lutego Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2018/290 zmieniające rozporządzenie (WE) 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów estrów glicydowych kwasów tłuszczowych (GE) w żywności.
27 luty 2018
Market News
UE wprowadziła zmiany prawne dotyczące stosowania bisfenolu A (BPA) "w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością" (rozporządzenie 2018/213). Zmianie uległo również rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania BPA w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
26 styczeń 2018
Local News, Market News
W dniu 22 stycznia 2018 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji  (UE) 2018/98 zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do sorbinianu wapnia (E 203)