21 kwieceń 2020
Webinar
W styczniu 2020 r., Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że wybuch epidemii spowodowanej przez nowy koronawirus stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Wobec dynamicznego rozwoju sytuacji i wprowadzenia ograniczeń mających na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, przedsiębiorstwa...
23 kwieceń 2020
Webinar
W dobie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa temat mycia i dezynfekcji zakładów przetwórstwa spożywczego jest aktualny jak nigdy przedtem. W trakcie webinaru wskazane zostaną kluczowe zagadnienia, które muszą być spełnione, aby procesy te były skuteczne. 
28 kwieceń 2020
Webinar
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze, w czasie którego zaprezentujemy zagadnienia przedstawione w czwartej edycji Blue Paper 2020 - publikacji stanowiącej kontynuację serii opracowań dotyczących „Europejskich Trendów w Bezpieczeństwie Żywności: Najważniejsze Kwestie i Perspektywy”.
4 czerwiec 2020
Webinar
Walidacja procesów wykorzystuje dane dostarczane przez  indywidualnie opracowywane badania, aby potwierdzić skuteczność procesów w odniesieniu do zminimalizowania ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa produktu gotowego.
18 czerwiec 2020
Webinar
Produkty kompostowalne, a w szczególności opakowania kompostowalne odgrywają istotną rolę w poszukiwaniu zrównoważonych materiałów o mniejszym w porównaniu z innymi produktami z tej samej kategorii wpływie na środowisko: tworzywa kompostowalne ulegają przekształceniu w kompost, dzięki czemu zmniejsza się ilość odpadów kierowanych do...