1. Home
  2. Blog
  3. Badacze zwracają uwagę na problem występowania Listeria w rybach
Badacze zwracają uwagę na problem występowania Listeria w rybach
12 maja 2022

Badacze zwracają uwagę na problem występowania Listeria w rybach

News

W najnowszym wydaniu EMERGING MICROBES & INFECTIONS pojawił się artykuł Invasive listeriosis outbreaks and salmon products: a genomic, epidemiological study.

Według Rocznego Raportu Epidemiologicznego wydanego w 2020 roku dotyczącego chorób zakaźnych w Europie, w 2017 r. 30 krajów zgłosiło 2 502 potwierdzone przypadki listeriozy w UE/EOG. Standardowy wskaźnik zgłoszeń UE/EOG według wieku wyniósł 0,42 przypadków na 100 000 mieszkańców. Najwyższy wskaźnik wykryto wśród osób powyżej 64 roku życia (1,7 przypadków na 100 000 ludności). Roczna liczba przypadków listeriozy w UE/EOG wykazuje tendencję wzrostową.

Naukowcy zidentyfikowali 22 niezależne ogniska listeriozy, na przestrzeni 2010-2021, które najprawdopodobniej były związane ze spożywaniem produktów z wędzonego łososia i łososia typu Gravlax (graved salmon). W Niemczech zidentyfikowano 228 przypadków –  z 50 zgłoszonych zgonów, dla 17 powodem zgonu była listerioza. Wiele z tych ognisk choroby było ogniskami transgranicznymi, a więc kolejne przypadki miały miejsce w innych krajach.

Inwazyjna listerioza, wywoływana przez Listeria (L.) monocytogenes, jest poważną infekcją przenoszoną przez żywność. Szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością. Celem badania (Invasive listeriosis outbreaks and salmon products: a genomic, epidemiological study) była identyfikacja i analiza ognisk listeriozy w Niemczech związanych z produktami z łososia wędzonego i typu Gravlax jako najbardziej prawdopodobnym źródłem infekcji przy użyciu sekwencjonowania całego genomu (WGS) i wywiadów z pacjentami.

Raport pokazał, że produkty z łososia wędzonego i typu Gravlax skażone L. monocytogenes stanowią poważne ryzyko infekcji listeriozą w Niemczech. Interdyscyplinarne działania, w tym badania WGS i epidemiologiczne, były niezbędne do zidentyfikowania źródła infekcji. Niegotowane lub nie poddane odpowiedniej obróbce termicznej produkty z łososia to żywność wysokiego ryzyka, często zanieczyszczona L. monocytogenes. Aby zminimalizować ryzyko infekcji dla konsumentów, producenci żywności muszą poprawić środki higieny i ograniczyć narażenie na działanie patogenów podczas przetwórstwa żywności.

Firma Mérieux NutriSciences zapewnia producentom żywności szeroki zakres usług (w tym testy, zarządzanie kryzysowe, plany monitorowania) w celu oceny braku patogenów i zagwarantowania bezpieczeństwa oraz spełnienia przepisów i standardów jakości. Nasze laboratoria posiadają akredytację ISO17025.

Źródła: 

Invasive listeriosis outbreaks and salmon products: a genomic, epidemiological study

Researchers draw attention to Listeria problem in fish, Food Safety News, May4, 2022

ECDC Listeriosis

Share it with your network