1. Home
  2. Blog
  3. Ponowna ocena ryzyka związanego z obecnością bisfenolu A (BPA) w żywności
05 stycznia 2022

Ponowna ocena ryzyka związanego z obecnością bisfenolu A (BPA) w żywności

News

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dokonał ponownej oceny zagrożeń związanych z bisfenolem A w żywności i obniżył tolerowane dzienne pobranie (TDI) o 100 000, ustalając nową wartość na poziomie 0,04 ng/kg.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dokonał ponownej oceny zagrożeń związanych z bisfenolem A w żywności

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przeprowadził ponowną ocenę toksyczności bisfenolu A, substancji zaburzającej gospodarkę hormonalną i opublikował projekt nowej opinii naukowej w dniu 15.12.2021 r., która ustala wartość tolerowanego dziennego pobrania (TDI*) poziomie 0,04 nanograma na kilogram masy ciała dziennie.

Wartość ta jest 100 000-krotnie niższa w porównaniu z poprzednią tymczasową wartością TDI (4 µg/kg masy ciała). Porównując nowe TDI z szacowanymi poziomami narażenia człowieka na BPA z dietą, EFSA stwierdza, że istnieje zagrożenie dla zdrowia we wszystkich grupach wiekowych przy średnim i wysokim narażeniu na BPA, które przekracza nowe TDI o 2-4 rzędy wielkości.

*TDI = tolerowana ilość składnika aktywnego, która jest uważana za bezpieczną dla zdrowia ludzkiego w przypadku codziennego spożycia przez całe życie

Znaczne obniżenie TDI wynika z oceny nowych ustaleń, które wskazują na możliwy wpływ bisfenolu A na układ odpornościowy. BPA został sklasyfikowany jako substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy ze względu na jej szkodliwe oddziaływanie na rozrodczość. Badania naukowe wskazują, że nie można wykluczyć działania rakotwórczego oraz niekorzystnego wpływu BPA na układ nerwowy i sercowo-naczyniowy. W wysokich dawkach (ok. 100x TDI) bisfenol A może powodować ostre uszkodzenie nerek i wątroby.

Bisfenol A i inne związki z grupy bisfenoli (związki ze zmiennymi grupami funkcyjnymi pomiędzy 2 pierścieniami fenolowymi, np. bisfenol F i S) są stosowane m.in. w produkcji materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wykonanych z tworzyw poliwęglanowych (np. zastawa stołowa, butelki wielokrotnego użytku na napoje, pojemniki do przechowywania), papieru termicznego i zabawek. BPA jest również stosowany w żywicach epoksydowych do lakierów i powłok, szczególnie do zastosowań wewnętrzu puszek na żywność.

Obok oceny toksykologicznej, w odniesieniu do BPA ustanowiono maksymalne dopuszczalne poziomy i zakazy stosowania, obejmujące m.in.:

  • limity migracji specyficznej (SML) dla bisfenolu A w odniesieniu do tworzyw sztucznychfarb powłok,
  • zakaz importu i wprowadzania do obrotu butelek do karmienia niemowląt z poliwęglanu produkowanych przy użyciu bisfenolu A,
  • maksymalne dopuszczalne poziomy bisfenolu A w papierze termicznym, w przypadku uwalniania z zabawek, w wodzie pitnej,
  • zakaz stosowania bisfenolu A w produkcji i obróbce produktów kosmetycznych.

Poznaj możliwości analityczne Mérieux NutriSciences w odniesieniu do analizy bisfenoli w żywności 

Mérieux NutriSciences oferuje analizę bisfenolu A, F i S. 

Posiadamy akredytację ISO17025 (*) w zakresie analizy bisfenolu A w takich produktach spożywczych jak kawa, mięso i przetwory mięsne, produkty rybne, mleko i przetwory mleczne, przetwory owocowo-warzywne, produkty zbożowe, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, oleje i tłuszcze, cukier, żywność dla niemowląt, itp.

((*) Zobacz zakres akredytacji ISO17025 odwiedzając naszą stronę internetową https://www.merieuxnutrisciences.com/eu/

Share it with your network