Mérieux NutriSciences - eBook Monitoring Środowiska Produkcyjnego

Monitorowanie patogenów w środowisku produkcyjnym (produkcja i/lub przetwarzanie żywności) jest kluczowe z punktu widzenia kontroli czystości mikrobiologicznej procesu produkcyjnego. Chcesz poznać najlepsze praktyki wdrażania Programu Monitoringu Środowiska Produkcyjnego? Pobierz bezpłatny e-book opracowany przez specjalistów Mérieux NutriSciences!

Pobierz e-booka

 

30 marzec 2020
New method/service
W marcu br. Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała aktualizację w sprawie nitrozoamin w syntetycznych produktach leczniczych, informując, że organy kompetentne na szczeblu unijnym i k...