Monitorowanie Środowiska Produkcyjnego: jak zapobiegać zanieczyszczeniom żywności ze środowiska produkcyjnego

Mérieux NutriSciences - eBook Monitoring Środowiska Produkcyjnego

Monitorowanie patogenów w środowisku produkcyjnym (produkcja i/lub przetwarzanie żywności) jest kluczowe z punktu widzenia kontroli czystości mikrobiologicznej procesu produkcyjnego. Chcesz poznać najlepsze praktyki wdrażania Programu Monitoringu Środowiska Produkcyjnego? Pobierz bezpłatny e-book opracowany przez specjalistów Mérieux NutriSciences!

>> Pobierz e-booka <<

12 październik 2020
Najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów pirolizydynowych (PA) w niektórych środkach spożywczych, w tym w suplementach diety, zostały ustanowione przez Komisję Europejską.
12 październik 2020
W dniu 24 września opublikowane zostało Rozporządzenie (UE) 2020/1322 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD...