Zrozumienie i dostarczanie adekwatnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa jest podstawą podejścia przyjętego w ramach Konsultacji Eksperckich Silliker Polska.

Nasze nowe podejście eksperckie obejmuje trzy obszary, istotne z punktu widzenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności:

 

Mérieux NutriSciences - Walidacja

 Walidacja

Po raz pierwszy pojęcie walidacji pojawiło się w zarządzaniu jakością wraz z normami serii ISO 9000, obecnie walidacja jest wymogiem standardu BRC/IFS oraz normy ISO 22000.
W odpowiedzi na szereg pytań i wątpliwości związanych z walidacją, oferujemy konsultacje z naszymi ekspertami, którzy udzielą informacji niezbędnych do wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, m.in.:

 • Jakie procesy musisz poddać walidacji u siebie w firmie?
 • Walidacja - czy robisz to dobrze? Jak odróżnić ją od weryfikacji?
 • Czy walidacja mycia i dezynfekcji jest potrzebna na każdej powierzchni?
 • Jak testować pozostałości zanieczyszczeń chemicznych na powierzchniach?

Jakie korzyści niesie ze sobą przeprowadzenie walidacji w środowisku procesowym?

 • Gwarancja bezpieczeństwa produktów pasteryzowanych i sterylizowanych,
 • Gwarancja dotrzymania deklarowanych zawartości witamin do końca daty minimalnej trwałości,
 • Potwierdzenie skuteczności procesów mycia,
 • Potwierdzenie skuteczności wdrożonych działań łagodzących wobec występowania akryloamidu.

 

formularz kontaktowy

 

 

Mérieux NutriSciences - Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności

Mikrobiologiczne Bezpieczeństwo Żywności

Zagrożenia mikrobiologiczne ze strony patogenów wciąż są jednym z najczęstszych powodów kryzysów i wycofań produktów w branży spożywczej.
Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów w obszarze mikrobiologii pozwoliło nam na opracowanie spójnych rozwiązań dla problemów związanych z mikrobiologicznym bezpieczeństwem żywności:

 • Analiza przyczyn występowania problemów mikrobiologicznych w produktach gotowych.
 • Jak obniżyć koszty badań i nie stracić skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem żywności?
 • Jak interpretować wyniki badań zależnie od zastosowanej metodyki i trendów ?
 • Dlaczego produkty pleśnieją pomimo dobrych wyników badań?
 • Jak walczyć z biofilmem w zakładzie?

Przykłady projektów zrealizowanych przez naszych ekspertów:

 • Analiza przyczyn i działania naprawcze problemów mikrobiologicznych w produktach gotowych,
 • Weryfikacja planów i analiza wyników badań środowiska produkcyjnego,
 • Audyt wewnętrzny laboratorium zakładowego,
 • Konsultacje z zakresu mikrobiologii – interpretacja uzyskanych wyników, określanie zgodności z regulacjami prawnymi oraz specyfikacją produktu.

 

formularz kontaktowy

 

Mérieux NutriSciences - Zarządzanie ryzykiem | COVID-19

Zarządzanie Ryzykiem | COVID-19

Kryzys związany z COVID-19 wprowadził nowy wymiar ryzyka w branży spożywczej, a przedsiębiorstwa muszą stawiać czoła kolejnym, nowym wyzwaniom, m.in.:

 • Czy należy uaktualnić system HACCP o zagrożenia wywoływane przez wirusy przenoszone przez żywność vs. inne wirusy, np. SARS CoV-2?
 • Jakie nowe wymogi prawne musi spełnić producent?
 • Jak długo utrzymywać specjalne procedury związane z COVID-19?
 • Czy wzrasta moje ryzyko na zafałszowane surowce?

Podejście oparte na ryzyku

 Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom i wątpliwościom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności w dobie epidemii koronawirusa nasi eksperci służą pomocą w opracowaniu rozwiązań, m.in.:

 • Jak wykorzystać system zarządzania bezpieczeństwem żywności w czasie pandemii?
 • Czy funkcjonujący obecnie w zakładzie plan badań kontrolnych jest skutecznym narzędziem do zarządzania ryzykiem?
 • Ocena ryzyka w kontekście walidacji procesu mycia i dezynfekcji.
 • Filozofia podejścia do zarządzania ryzykiem występowania alergenów.
 • Analiza ryzyka i kontrola surowców pod kątem ewentualnych zafałszowań.

 

formularz kontaktowy