More than a successful business, we are building a healthier world!

Mérieux NutriSciences jest globalną firmą działającą w 26 krajach, zaangażowaną w ochronę zdrowia konsumentów na całym świecie.

Mérieux NutriSciences - Kariera

 

Dlaczego warto dołączyć do Mérieux NutriSciences?

Mérieux NutriSciences & Silliker - Bezpieczeństwo żywności

  • Międzynarodowa obecność
  • Jedna misja: ochrona zdrowia konsumentów na całym świecie
  • Zaplecze naukowe oprate na dziedzictwie Mérieux & Silliker
  • Stale rozwijająca się firma

Nasze Wartości

Mérieux NutriSciences - Nasze wartości

 

DoskonałośćWykorzystywanie potencjału naukowego, działania skierowane na osiągnięcie konkretnych celów.

Uczciwość Działanie zgodne z etyką, kierowanie się uczciwością i zaufaniem.

Inicjatywa – Działanie w elastyczny, innowacyjny i proaktywny sposób.

Odpowiedzialność Prezentowanie zaangażowania, odpowiedzialności i rzetelności we wszystkich sferach naszej działalności.

Dziedzctwo Mérieux

Mérieux NutriSciences - Dziedzictwo Mérieux

 

Podążając śladami Pasteura, Marcel Mérieux, który studiował u Louisa Pasteura i Emila Rouxa, założył Institut Mérieux w 1897 roku.

Początkowo pod kierownictwem dr Charlesa Mérieux (syna Marcela), a następnie Alaina Mérieux (wnuka Marcela), Institut Mérieux stał się światowym liderem w dziedzinie szczepionek dla ludzi i zwierząt.

W latach 90-tych, rodzinny holding korporacyjny został rozszerzony o kwestie bezpieczeństwa żywności i żywienia, poprzez przejęcie amerykańskiej firmy Silliker, świadczącej usługi w zakresie badania żywności. To właśnie to przejęcie doprowadziło później do powstania Mérieux NutriSciences.

Silliker jest historycznym filarem Mérieux NutriSciences i pionierem w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości żywności. Firma została założona w 1967 roku w Stanach Zjednoczonych przez dr Johna H. Sillikera, mikrobiologa znanego z pracy nad Salmonellą, który rozpoczął swoją własną działalność gospodarczą z udziałem zaledwie czterech osób.

Korzystając z ponad 50-letniego doświadczenia w zakresie zapewniania jakości i bezpieczeństwie żywności, Mérieux NutriSciences zdobyło zaufanie producentów żywności i poszerzyło swoją wiedzę na rozliczne sektory przemysłu.
 

APLIKUJ TERAZ!

Dołącz do nas i stań się częścią międzynarodowej firmy!

Poznaj Mérieux NutriSciences

Kliknij w link poniżej, aby obejrzeć film lub pobrać naszą broszurę.

Latest News
28 wrzesień 2020
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), w oparciu o nowe informacje naukowe, ustanowił tolerowane tygodniowe pobranie (TWI) dla PFAS przyjmowanych z żywnością na poziomie 4,4 ng/kg masy c...
16 wrzesień 2020
PFAS zaliczane są do grupy związków fluorowanych, powszechnie wykorzystywanych w przemyśle, jak i w wielu wyrobach codziennego użytku, o udowodnionym niebezpiecznym wpływie na środowisko i zdrowie lud...