Mérieux NutriSciences - Zgodność etykiety i doradztwo prawne

Na całym świecie etykiety produktów muszą być zgodne z coraz bardziej złożonym prawodawstwem. Zapewnienie, że produkty są oznakowane prawidłowo i zgodnie z  obowiązującymi przepisami lokalnymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi jest jednym z głównych wyzwań, przed którym stoją firmy zarówno spożywcze, jak i niespożywcze.

Ocena Zgodności Etykiety

Usługa Mérieux NutriSciences z zakresu oceny zgodności etykiety umożliwia stworzenie etykiety spełniającej wymagania prawne rynku docelowego. Nasi konsultanci weryfikują tabelę wartości odżywczej pod kątem sprawdzenia wszystkich informacji obowiązkowych, jak również oświadczeń / informacji dodatkowych / elementów graficznych umieszczonych na etykiecie. W ramach usługi z zakresu oceny zgodności etykiety oferujemy możliwość przygotowania raportu zawierającego komentarze i poprawki, które należy wprowadzić w celu zapewnienia zgodności etykiety z wymogami prawa.

W ramach usługi Ocena Zgodności Etykiety oferujemy:

  • Weryfikacja tabeli wartości odżywczej zgodnie z wymaganiami europejskimi, kanadyjskimi i USA
  • Weryfikacja wykazu składników zamieszczonych na etykiecie
  • Weryfikacja deklaracji alergenów
  • Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe
  • Znakowanie żywności zgodnie z wymogami FDA
  • Doradztwo w zakresie zgodności etykiety

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową dedykowaną usługom z zakresu Zgodności Eykiety i Doradztwa Prawnego. Dowiedz się więcej: regulatory.mxns.com