Mérieux NutriSciences - Szkolenia

Kompetentni pracownicy to kapitał firmy, który decyduje o sukcesie rynkowym i dalszym rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.

Dzięki szkoleniom nasi klienci stale aktualizują i uzupełniają wiedzę związaną z bezpieczeństwem i jakością żywności, w tym również dotyczącą zmian regulacji prawnych w obszarze prawa żywnościowego. Satysfakcja uczestników szkoleń Mérieux NutriSciences stanowi najlepszy dowód profesjonalizmu i wysokiej jakości kształcenia. Doskonale wiemy, że dla Firm jest to inwestycja w dalszy rozwój oparty na ciągłym doskonaleniu.

Nasze szkolenia skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa i jakości żywności:  pracowników działów jakości i R&D, technologów, pracowników laboratoriów i działów produkcji oraz marketingu.

Oferowane tematy specjalistycznych szkoleń skupiają się wokół obszarów istotnych w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności, które pozwalają budować i chronić wizerunek marki oraz zapewniają zdrowie konsumentów. Najważniejszym celem naszych szkoleń jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych informacji, które z pewnością pozwolą wykorzystać posiadany potencjał i realizować wyznaczone cele w drodze do sukcesu.

Wszystkie nasze szkolenia mogą być realizowane zarówno w formie otwartej, jak i w formie szkoleń dedykowanych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy również krótkie szkolenia internetowe – webinary

Nasze usługi z zakresu szkoleń i webinarów