Program monitoringu środowiska produkcyjnego obejmuje zazwyczaj badanie powierzchni, powietrza i wody. Metody analiz mogą być jakościowe lub ilościowe.

Skuteczność pobierania próbek uzależniona jest od umiejętnego pobierania materiału i obchodzenia się z próbkami. Niewłaściwe techniki pobierania próbek mogą prowadzić do otrzymania fałszywie niskich lub negatywnych wyników. Dlatego ważne jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla efektywnego działania programu monitoringu środowiskowego.

Kontrola Powierzchni

Monitorowanie powierzchni pozwala określić liczebność populacji drobnoustrojów na powierzchniach w obrębie obszaru produkcyjnego, takich jak:

 • Sprzęt
 • Powierzchnie mające kontakt z żywnością
 • Podłogi
 • Ściany
 • Odpływy
 • Dłonie pracowników

Program monitoringu środowiskowego zależy od branży i rodzaju wytwarzanych produktów. Najczęściej stosowanymi technikami pobierania próbek z powierzchni są metody z użyciem płytek kontaktowych z podłożem i wymazów lub metoda gąbki ściernej.

Kontrola powietrza

Monitoring powietrza jest zwykle ograniczony do tzw. „stref czystych” i innych specjalistycznych miejsc roboczych. Monitoring powietrza może być również stosowany do śledzenia konkretnych zagrożeń, takich jak stężenie zarodników grzybów pleśniowych w powietrzu. Aktywne próbkowanie powietrza umożliwia otrzymanie wyników jakościowych, które mogą być wykorzystywane do monitorowania zmian zachodzących w środowisku, podczas gdy metoda sedymentacyjna (tzw. metoda płytkowa Kocha) i inne pasywne metody próbkowania powietrza znajdują zastosowanie w monitorowaniu populacji drobnoustrojów, które mogą osiadać na powierzchni lub w produkcie w danym czasie.

Kontrola Wody

Mérieux NutriSciences oferuje pełen zakres analiz mikrobiologicznych wody pitnej i procesowej. Środki zapobiegawcze mają na celu ograniczenie zanieczyszczenia, zapobieganie rozwoju bakterii i monitorowanie w środowiskach krytycznych i monitorowanie poziomów Legionella i Pseudomonas w obszarach szczególnie sprzyjających rozwojowi tych bakterii. Mérieux NutriSciences oferuje wdrożenie planu aktywnego zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem wody obejmującego konserwację sprzętu, opracowanie programu monitorowania Legionella, pobieranie i analiza wody.

Nasze usługi obejmują:

 • Kontrola powietrza
  • Próbkowanie aktywne – zasysanie próbki, pobieranie za pomocą odpowiedniego pojemnika
  • Próbkowanie pasywne – metody sedymentacyjne i inne
 • Kontrola tzw. „stref czystych”
  • Audyty
  • Badania podstawowe
 • Walidacja procesów mycia
 • Monitoring
 • Pobieranie próbek na miejscu – doświadczeni naukowcy/technicy mogą pobierać próbki i przeprowadzać badania środowiska w zakładzie
 • Kontrola patogenów – Listeria i inne
 • Kontrola powierzchni – wymazy, metody z użyciem płytek kontaktowych, metoda gąbki ściernej
 • Analiza wody – badania wody pitnej, procesowej i wody z wież chłodniczych 
 • Pomoc w przygotowaniu dostosowanych programów monitoring środowiska
 • Audyty GMP
 • Analiza wyników niezgodnych z założonymi kryteriami
 • Programy kontroli i monitoringu Listerii i innych patogenów
 • Szkolenie pracowników - specjalistyczne i ukierunkowane
 • Rozwiązywanie problemów

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...
19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...