Badania przeprowadzane w ramach walidacji procesu mają na celu uzyskanie potwierdzenia, że proces ten umożliwia osiągnięcie docelowego poziomu bezpieczeństwa i/lub spełnienia wymagań prawnych.

Mérieux NutriSciences - walidacja procesów

Czym jest Walidacja Procesów?

Walidacja Procesów to udokumentowane i praktyczne badanie potwierdzające, że proces, działający w ramach kontrolowanych parametrów („proces kontrolowany”), prowadzi do otrzymania produktu gotowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa żywności.
 Przy założeniu, że proces przebiega w ramach ustalonych parametrów procesowych (tzn. jest on stabilny), możliwe jest zapewnienie, że ryzyko związane z zagrożeniami w żywności jest monitorowane, a zatem kontrolowane.
Najlepszym sposobem zarządzania bezpieczeństwem żywności jest zarządzanie procesami:

 • Praktyczna znajomość procesu
 • Kontrola nad wszystkimi etapami procesu, która zapewnia, że proces działa według zdefiniowanych parametrów
 • Walidacja wydajności procesu

Przeprowadzenie walidacji procesu, który nie przebiega we właściwy sposób, pozwala na wyeliminowanie lub uniknięcie wprowadzenia zagrożenia.

Jakie procesy należy poddać walidacji:

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu walidacji:

 • Procesów termicznych, których celem jest eliminacja / redukcja poziomu patogenów (sterylizacja, pasteryzacja, sterylizacja żywności kwaśnej, obróbka termiczna żywności o niskiej aktywności wody, UHT, gotowanie, suszenie, smażenie, …)
 • Procesy mycia w odniesieniu do alergenów i pozostałości detergentów
 • Procesy dezynfekcji (czystość mikrobiologiczna, pozostałości środków dezynfekcyjnych)
 • Nietermiczne procesy eliminacji / redukcji poziomu patogenów (wysokie ciśnienie, marynowanie, zakwaszanie, …)
 • Środki łagodzące ograniczające obecność akryloamidu w żywności
 • Redukcja poziomu / zahamowanie wzrostu określonych patogenów w produktach żywnościowych lub jej komponentach
 • Oświadczenia zdrowotne, żywieniowe, dotrzymanie deklarowanych zawartości witamin i składników mineralnych do końca terminu przydatności produktu
 • Procesy mieszania
 • Detektory metali, innych ciał obcych, magnesy, sita

Nasze podejście…

…Ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu precyzyjnego ustalenia założeń przeprowadzanego procesu walidacji. Szczegółowo opracowany plan procesu walidacji prowadzi do uzyskania miarodajnego i rzetelnego wyniku badania. W cały proces angażujemy klienta, a nasz zespół na bieżąco informuje o kolejnych etapach prac w ramach przeprowadzanych projektów.

Etapy walidacji obejmują:

 • Indywidualne konsultacje z klientem
 • Opracowanie założeń projektu walidacji
 • Zweryfikowanie, czy założenia są osiągalne
 • Przeprowadzenie testów
 • Interpretacja wyników - Wnioski
 • Przedstawienie raportu z badań

Posiadamy:

 • Ponad 10-letnie doświadczenie
 • Międzynarodową sieć ekspertów
 • Liczne publikacje naukowe na temat walidacji procesów
 • 7 laboratoriów w UE i ponad 10 wyspecjalizowanych ekspertów w zakresie walidacji procesów
 • Ponad 1000 walidacji procesów przeprowadzonych z powodzeniem na całym świecie

>> Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w zakresie walidacji procesów <<

 

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
3 styczeń 2022
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dokonał ponownej oceny zagrożeń związanych z bisfenolem A w żywności i obniżył tolerowane dzienne pobranie (TDI) o 100 000, ustalając nową wartość n...
20 grudzień 2021
Węglowodory Olejów Mineralnych (MOH) są mieszaninami wyższych węglowodorów zawierających tysiące związków chemicznych o zróżnicowanej strukturze i masie cząsteczkowej. Pozyskuje się je w procesie dest...
3 styczeń 2022
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dokonał ponownej oceny zagrożeń związanych z bisfenolem A w żywności i obniżył tolerowane dzienne pobranie (TDI) o 100 000, ustalając nową wartość n...
20 grudzień 2021
Węglowodory Olejów Mineralnych (MOH) są mieszaninami wyższych węglowodorów zawierających tysiące związków chemicznych o zróżnicowanej strukturze i masie cząsteczkowej. Pozyskuje się je w procesie dest...