GLOBALNE ROZWIĄZANIA ANALIZY GENOMICZNEJ W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI I CHARAKTERYSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

Sekwencjonowanie Następnej Generacji w Łańcuchu Dostaw Żywności

Mérieux NutriSciences - NGS - Next Generation Sequencing / Designed by kjpargeter / Freepik

W ostatnich latach znaczny postęp w technologii szybkiego i wydajnego sekwencjonowania, umożliwił uzyskanie gigabaz danych genomowych z jednego sekwencjonowania, otworzył nowe perspektywy w wielu dziedzinach genomiki. Technologia sekwencjonowania następnej lub drugiej generacji (NGS) stała się uniwersalnym narzędziem biologii molekularnej. W miarę rozwijania i doskonalenia technologii, przedmiotem współczesnych badań jest rozwój technologii sekwencjonowania trzeciej generacji. 

Sekwencjonowanie Następnej Generacji jako innowacyjna metoda odczytywania sekwencji. Sekwencjonowanie Następnej Generacji zaliczane jest do niesangerowskich technologii sekwencjonowania o dużej przepustowości. Miliony fragmentów DNA mogą być sekwencjonowane jednocześnie (masowe równoległe sekwencjonowanie), co w znacznym stopniu wpływa na wzrost wydajności sekwencjonowania. Zaletą tej technologii, w porównaniu to tradycyjnych technik sekwencjonowania, jest duża przepustowść, redukacji kosztów i czas trwania sekwencjonowania oraz wysoka precyzja.

NGS jako technologia sekwencjonowania o dużej przepustowości może opierać się na różnych platformach sekwencjonowania. Na rynku istnieje kilka komerycjnie dostępnych platform to sekwencjonowania, o innym przeznaczeniu i parametrach technicznych. Laboratoiria Mérieux NutriSciences, wykorzystujące najnowocześniejsze urządzenia Illumina® MiSeq® (które korzystają z technologii MiSeq®) oraz zespół doświadczonych mikrobiologów, biologów molekularnych i bioinformatyków odpowiedzą na Państwa pytania. 

Sekwencjonowanie Następnej Generacji ma wiele zastosowań, może być wykorzystywana w celu sekwencjonowania kompletnych genomów bakterii (Sekwencjonowanie Całego Genomu-WGS oraz sekwencjonowanie dużej liczby losowo pofragmentowanych odcinków DNA, które następnie są składane komputerowo (Metasekwencjonowanie / Metabarcoding, metoda shotgun (strzału na ślepo). Zakres wykorzystania tych metod w przemyśle spożywczym obejmuje śledzenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych, identyfikacja mikroorganizmów powodujących psucie się żywności oraz potwierdzanie autentyczności pochodzenia produktów żywnościowych.

Oferujemy Państwu pełne wsparcie w analizie danych uzyskanych bezpośrednio z sekwencjonowania oraz wiedzę i doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi bioinformatycznych. Wykorzystujemy najnowsze techniki sekwencjonowania i narzędzia bioinformatyczne, aby sprostać wyzwaniom w analizie złożonych systemów biologicznych. 

Dowiedz się więcej o naszych usługach z zakresu:

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
3 styczeń 2022
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dokonał ponownej oceny zagrożeń związanych z bisfenolem A w żywności i obniżył tolerowane dzienne pobranie (TDI) o 100 000, ustalając nową wartość n...
20 grudzień 2021
Węglowodory Olejów Mineralnych (MOH) są mieszaninami wyższych węglowodorów zawierających tysiące związków chemicznych o zróżnicowanej strukturze i masie cząsteczkowej. Pozyskuje się je w procesie dest...
3 styczeń 2022
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dokonał ponownej oceny zagrożeń związanych z bisfenolem A w żywności i obniżył tolerowane dzienne pobranie (TDI) o 100 000, ustalając nową wartość n...
20 grudzień 2021
Węglowodory Olejów Mineralnych (MOH) są mieszaninami wyższych węglowodorów zawierających tysiące związków chemicznych o zróżnicowanej strukturze i masie cząsteczkowej. Pozyskuje się je w procesie dest...