Jakość i bezpieczeństwo środków spożywczych muszą zostać zapewnione na każdym etapie ich życia: przy wyborze surowców do produkcji, procesie technologicznym, pakowaniu, w czasie przechowywania. Wszystkie rodzaje środków spożywczych podlegają zmianom w czasie tych etapów. Okres przydatności do spożycia jest rozumiany jako czas, w którym żywność podlega akceptowalnym przez konsumenta zmianom jakości. W tym czasie jakość zdrowotna i mikrobiologiczna, cechy sensoryczne oraz żywieniowe powinny zostać utrzymane na odpowiednim poziomie.

Mérieux NutriSciences - Badania przechowalnicze i shelf life

Gdy produkt znajduje się w obrocie , niezwykle ważne jest, aby konsumentowi oferowany był produkt o oczekiwanych cechach i jakości; z uwagi na te wymagania na opakowaniu znajduje się okres przydatności do spożycia, w czasie którego produkt nie powinien zmienić swoich cech na nieakceptowalne.

Najbardziej wiarygodna metoda ustalenia okresu przydatności do spożycia produktu polega na jego umieszczeniu w odpowiednich warunkach w czasie dłuższym niż założony okres przydatności oraz sprawdzaniu jego jakości w ustalonych odstępach czasu. Badane parametry ustalane są w zależności od rodzaju badanego produktu i należą do nich parametry fizykochemiczne, mikrobiologiczne oraz sensoryczne.

Badania shelf-life pozwalają na umieszczenie w oznakowaniu środka spożywczego daty minimalnej trwałości oraz na części produktów tzw. PAO (Period After Opening) , czyli dopuszczalnego czasu przechowywania po otwarciu oryginalnego opakowania przez konsumenta (w podanych w oznakowaniu warunkach). Uzyskane dane pozwalają na opracowanie optymalnych warunków w całym łańcuchu dostaw, zarówno podczas magazynowania, transportu, jak i przechowywania, aby zidentyfikować parametry, w których może dojść do ewentualnych problemów bądź niezgodności w środku spożywczym.   

Przeprowadzenie badań okresu przydatności do spożycia środka spożywczego pozwala na ochronę reputacji firmy, gdyż zapewnienie odpowiedniej jakości produktu zabezpiecza go przed wycofaniem z rynku.

Badania shelf-life należy przeprowadzić za każdym razem, gdy opracowuje się bądź modyfikuje recepturę, proces produkcyjny bądź opakowanie tego produktu.

Przed rozpoczęciem badań przechowalniczych Mérieux NutriSciences ocenia i opracowuje odpowiedni zestaw badań dla produktu, zbiera i ocenia informacje, które będą użyteczne w celu prawidłowego przeprowadzenia badań (historia produktu, firma, przeprowadzone do tej pory analizy), ponadto:

 • wykonuje się testy w czasie rzeczywistym, takie jakie kontrola jakości produktu (m.in. mikrobiologiczna) przed rozpoczęciem badań shelf-life,
 • ocenia się proces produkcji oraz transportu,
 • przeprowadza się kontrolę surowców,
 • w przypadku poprzednich projektów badawczych weryfikuje się, czy mogą one stanowić punkt wyjścia do opracowania opytmalnej procedury badawczej dla oceninanego produktu.  

Ponadto, badania przechowalnicze mogą obejmować:

 • analizę „w podwyższonej temperaturze” przeprowadzaną w celu sprawdzenia zachowania produktu w czasie jego transportu i przechowywania w sklepie bądź przez klienta (przed spożyciem);
 • skonstruowanie modeli prognostycznych, jako dodatek do badań eksperymentalnych; oparte na  modelach komputerowych wyliczających potencjalny wzrost mikroorganizmów;
 • badania przyśpieszone przeprowadzone w wybranych, zaostrzonych warunkach przechowywania w porównaniu z zalecanymi na etykiecie (dostęp do światła, temperatura, wilgotność, itd.), bazując na kinetyce przemian zachodzących w produkcie;
 • badania obciążeniowe przeprowadzone dla produktów wrażliwych mikrobiologicznie; polegają na ocenie zdolności wzrostu lub przeżywalności modelowo wprowadzonych mikroorganizmów (mikroflora saprofityczna) i patogenów do produktu, takich jak Listeria monocytogenes czy drożdże;
 • ocena interakcji produktu z materiałem opakowaniowym.

Inne usługi związane z badaniami przechowalniczymi:

 • specyficzne testy umożliwiające ocenę zasadności roszczeń dotyczących np. zawartości witamin, obecności Lactobacillus spp.);
 • ocena możliwych przyczyn niezgodności żywności (np.: obecność mikroorganizmów, zapachów, ciał obcych, itp.).

Badania przechowalnicze są procesem dynamicznym, ponieważ w miarę ich trwania zachodzi możliwości gromadzenia dodatkowych danych, w tym informacji z łańcucha dostaw. Mérieux NutriSciences zapewnia klientom dodatkowe wymagane testy, także w przypadku ostrzeżeń (alerty) i skarg.

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!