Walidacja procesu mycia jest stosowana w celu walidacji procedur czyszczenia, usuwania pozostałości i zanieczyszczeń oraz zapewnienia skuteczności i odtwarzalności procesów czyszczenia zakładu i urządzeń.

Walidacja procedur czyszczenia jest warunkiem wstępnym w branży farmaceutycznej stosowanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i osiągnięcia zgodności z aktualnymi wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania (cGMP). Procedury czyszczenia powinny być walidowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, skuteczności, jakości i zgodności z przepisami w zakresie produkcji składników aktywnych (API, Aktywny Składnik Farmaceutyczny).

Mérieux NutriSciences - Walidacja Czyszczenia

Walidacja czyszczenia stała się również koniecznością w branży spożywczej. Producenci żywności zobowiązani są do przeprowadzenia walidacji procesów czyszczenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa produkowanych wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skuteczna realizacja procedur czyszczenia jest niezbędna do osiągnięcia odpowiednich warunków higienicznych w środowisku produkcji żywności. Niewystarczające lub nieskuteczne procesy czyszczenia mogą spowodować:

 • Zanieczyszczenie fizyczne osadami i pozostałościami żywności
 • Zanieczyszczenie biologiczne przez bakterie i inne mikroorganizmy
 • Zanieczyszczenie krzyżowe alergenami w łańcuchu żywnościowym
 • Zanieczyszczenie chemiczne spowodowane pozostałościami detergentów i środków dezynfekujących, które są nadal obecne po niedostatecznym spłukiwaniu

 Procedury czyszczenia powinny być walidowane w celu dostarczenia udokumentowanego dowodu skuteczności czyszczenia i zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego.

Walidacja procesu czyszczenia jest wymagana w sektorze spożywczym

Walidacja procedur czyszczenia wywodzi się z branży farmaceutycznej, gdzie prowadzona jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i osiągnięcia zgodności z wymogami GMP.
W świetle ewolucji międzynarodowych standardów zarządzania jakością i procesami BRC, IFS itp. walidacja czyszczenia stała się warunkiem wstępnym również dla sektora spożywczego.

Podmioty działające w sektorze spożywczym w ramach Europejskiej Grupy Inżynieryjno-Projektowej ds. Higieny i Projektowania (EHEDG, ang. European Hygienic Engineering & Design Group) opracowały wytyczne dotyczące "Walidacji Czyszczenia w przemyśle spożywczym", aby pomóc producentom w odpowiednim przeprowadzeniu walidacji procesu czyszczenia.

Mérieux NutriSciences oferuje usługi Walidacji Czyszczenia dla branży spożywczej dzięki zintegrowanemu podejściu spełniającym potrzeby i wymagania tego sektora:

 • Wsparcie przy definiowaniu warunków wstępnych zgodnie z wytycznymi EHEDG
 • Identyfikacja najbardziej odpowiednich punktów poboru próbek
 • Walidacja technik pobierania próbek
 • Opracowanie protokołu czyszczenia
 • Przeprowadzanie badań w celu walidowania procesu czyszczenia
 • Opracowanie Protokołu Walidacji Czyszczenia
 • Monitorowanie statusu walidacji
 • Indywidualna walidacja środków dezynfekcyjnych i ich stosowanie na określonej powierzchni referencyjnej 

Walidację czyszczenia przeprowadzamy w odniesieniu do różnych obszarów zastosowania:

Kliknij tutaj, aby obejrzeć wizualizację naszej usługi w zakresie walidacji czyszczenia.

Może Cię również zainteresować

18 październik 2021
Chicago, IL, 18 października 2021 r. – grupa Mérieux NutriSciences, wiodący dostawca usług dla sektora spożywczego na całym świecie, przyjęła nowe logo i tożsamość marki, podkreślające następującą mis...
13 wrzesień 2021
Pochodne hydroksyantracenu stanowią grupę składników naturalnie występujących w wielu roślinach, które są stosowane w żywności, napojach i suplementach diety w celu poprawy funkcjonowania jelit. ...