System bezpieczeństwa żywności HACCP to system wzajemnie powiązanych ze sobą procedur, których celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego produktu żywnościowego przez właściwe zidentyfikowanie, skontrolowanie i ocenę różnych typów zagrożeń, istotnych dla jego bezpieczeństwa – fizycznych, chemicznych oraz mikrobiologicznych.

Mérieux NutriSciences - weryfikacja systemu  haccp

Obowiązkiem podmiotów działających w łańcuchu żywnościowym jest opracowanie, wdrożenie i utrzymywanie działania systemu. Wdrożony system HACCP podlega okresowej weryfikacji, której celem jest ocena stopnia zgodności spełnienia wymagań określonych w dokumentacji. Niedopełnienie tego obowiązku może mieć poważne konsekwencje prawne.

Najskuteczniejszym narzędziem weryfikacji systemu HACCP jest audyt. Nasi audytorzy, dzięki przeglądowi planów HACCP, procedur/instrukcji oraz obserwacji na miejscu ocenią, czy system funkcjonuje prawidłowo. Raport z przeprowadzonej weryfikacji systemu HACCP zidentyfikuje wszystkie niezgodności z planem HACCP i wskaże możliwe działania korygujące i naprawcze. 

Usługi weryfikacji systemu HACCP oferowane przez Mérieux NutriSciences dostosowane są do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Nasza oferta obejmuje możliwość przeprowadzenie audytu systemu HACCP w przedsiębiorstwie przygotowującym się do certyfikacji systemu HACCP. Oferujemy również konsultacje eksperckie w celu ulepszenia funkcjonowania systemu HACCP lub rozszerzenia zakresu systemu HACCP na wiele obiektów.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...
19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...