Mérieux NutriSciences - Oferta analityczna - owoce, warzywa, przetwory zbożowe

Owoce i warzywa są źródłem wielu składników odżywczych i witamin niezbędnych dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Świeże czy przetworzone, owoce i warzywa powinny być dodawane do każdego posiłku.

Owoce, warzywa i produkty zbożowe stanowią podstawę zdrowej i zbilansowanej diety. Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności powinno obejmować cały łańcuch dostaw, aby zagwarantować bezpieczne i wysokiej jakości produkty żywnościowe spełniające potrzeby konsumentów w obliczu coraz bardziej zróżnicowanych praktyk rolniczych (produkcja konwencjonalna i ekologiczna, rolnictwo zintegrowane, zero-pozostałości, itp.). Aby sprostać wymaganiom tak szybko rozwijającego się rynku, producenci muszą mieć możliwość współpracy z wiarygodnymi, akredytowanymi laboratoriami, w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produkowanej żywności.

Oferta Mérieux NutriSciences

Mérieux NutriSciences oferuje pełen zakres usług analitycznych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości owoców (w tym owoców suszonych), warzyw (w tym roślin strączkowych) w całym łańcuchu produkcji żywności.

Pestycydy

Środki ochrony roślin należą z pewnością do najbardziej znanych zanieczyszczeń, zwłaszcza w tych praktykach rolniczych, które nadużywają stosowania syntetycznych pestycydów. Pomimo restrykcyjnych przepisów UE regulujących najwyższe dopuszczalne poziomy pestycydów w żywności, a także określające wykaz środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie, wciąż istnieją wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa ich stosowania, z uwagi na brak oceny ryzyka w odniesieniu do skumulowanego wpływu pestycydów na najbardziej wrażliwe grupy konsumentów, takie jak dzieci.

Mérieux NutriSciences posiada laboratorium dedykowane analizom pozostałości pestycydów w owocach i warzywach, przetworach zbożowych, suszonych i odwadnianych owocach, nasionach.

 • Oznaczanie pestycydów metodą wielopozostałościową (ang. multiresidual analysis) (> 900 składników głównych) oraz oznaczanie pojedynczych pestycydów
 • Oznaczenia pestycydów przy pomocy wieloparametrowych przyrządów pomiarowych
 • Pestycydy anionowe i kationowe
 • Pakiety analiz dla owoców (w tym orzechów), warzyw (w tym roślin strączkowych) i zbóż i przetworów zbożowych, żywności ekologicznej, żywności dla niemowląt, pasz
 • Zgodność z aktualną normą UNI EN ISO 15662: 2018 (procedura przygotowania próbek do analizy QuEChERS z hydrolizą i bez)
 • 50 badań biegłości / rok, > 1000 oznaczeń analitycznych,> 96% wyników w zakresie ± 2 Z-score

Mikotoksyny i alkaloidy

Z uwagi na zmiany klimatu i intensyfikację praktyk rolniczych, w ostatnim czasie wzrasta zagrożenie związane z zanieczyszczeniem żywności mikotoksynami i alkaloidami. Alkaloidy wytwarzane są przez rośliny jako mechanizm obronny, mogą akumulować się w uprawach pod wpływem czynników stresowych dla roślin. Z kolei mikotoksyny są szkodliwymi metabolitami wtórnymi wytwarzanymi przez grzyby pleśniowe, mogą rozwijać się w uprawach roślin rolniczych, jak i w plonie zebranym z tych roślin w trakcie przechowywania, w warunkach sprzyjających rozwojowi grzybów pleśniowych (wysoka wilgotność / opady połączona z wysoką temperaturą). Grzyby pleśniowe cechuje łatwa rozsiewalność, stąd kontakt organizmów żywych z ich toksynami jest powszechny poprzez inhalację, skórę oraz spożycie skażonej żywności.

 • Oznaczanie mikotoksyn i ich metabolitów metodą wielopozostałościową LC-MS/MS, mikotoksyny ujęte w Rozp. 1881/2006
 • Mikotoksyny Alternaria (pomidory, produkty zbożowe, jabłka)
 • Patulina (przeciery owocowe)
 • Alkaloidy sporyszu
 • Alkaloidy tropanowe
 • Alkaloidy pirolizydyny
 • Glikoalkaloidy

Zanieczyszczenia nieorganiczne

Zanieczyszczenia nieorganiczne mogą być pochodzenia naturalnego, jaki antropogenicznego (związanego z działalnością człowieka). Źródłem zanieczyszczenia środowiska są różne gałęzie przemysłu, w tym przemysł hutniczy, wydobywczy, chemiczny; poważnym zagrożeniem dla środowiska są również odpady i ścieki przemysłowe, a także nadmierne stosowanie nawozów i pestycydów w rolnictwie.

Zanieczyszczenia nieorganiczne, po uwolnieniu do gleby i wody, mogą być absorbowane przez rośliny, spożywane przez zwierzęta, wchodząc tym samym do łańcucha pokarmowego, a w ostatecznym rozrachunku mogą być konsumowane przez ludzi. Skażenie zanieczyszczeniami może obejmować zarówno zboża i produkty zbożowe, algi (dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego), wodę butelkowaną, kawę i piwo, warzywa, ryż i produkty na bazie ryżu (arsen nieorganiczny), itp.

 • Metale ciężkie: ołów, kadm itp.
 • Arsen nieorganiczny
 • Azotyny i azotany
 • Kwas cyjanowodorowy (nasiona moreli zgodnie z rozporządzeniem EC 1237/2017, migdały)

GMO

Lista dozwolonych GMO zatwierdzonych przez Komisję Europejską obejmuje kukurydzę, soję, rzepak, buraka cukrowego i bawełnę. Żywność znajdująca się w Unijnym Rejestrze Genetycznie Zmodyfikowanej Żywności i Paszy może znajdować się na rynku Unii Europejskiej, pod warunkiem, że jest oznakowana zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Z obowiązku znakowania zwolnione są produkty zawierające GMO na poziomie nieprzekraczającym 0,9% (składników rozważanych osobno lub pojedynczego składnika) pod warunkiem, że obecność ta jest niezamierzona lub nieunikniona technicznie (w innym przypadku znakowanie jest obowiązkowe).

 • Oznaczenia jakościowe GMO – screening podstawowy i rozszerzony
 • Oznaczenie specyficznych markerów – oznaczenie jakościowe
 • Oznaczenie specyficznych markerów – oznaczenie ilościowe

Badania mikrobiologiczne

Źródłem zanieczyszczenia mikrobiologicznego świeżych warzyw i owoców może być skażona gleba, woda stosowana do nawadniania, woda w procesach mycia i przetwarzania żywości. Badania w zakresie wykrywania obecności patogenów, mikroorganizmów wskaźnikowych i powodujących psucie się żywności jest podstawowym wymogiem w branży spożywczej, gwarantują zachowanie bezpieczeństwa i jakości produktu na każdym etapie produkcji i obrotu żywnością.

 • Patogeny (Salmonella, Listeria, E. coli, itp.), mikroorganizmy wskaźnikowe
 • Wirusy przenoszone przez skażoną żywność (norowirus, wirus zapalenia wątroby typu A)

Alergeny

Akredytowane oznaczenia alergenów ujętych w Rozp. 1169/2011.

Witaminy i składniki mineralne

Zawartość witamin i minerałów decyduje o wartości żywieniowej żywności, zwłaszcza w przypadku owoców i warzyw, w tym orzechów i suszonych owoców, które są ich cennym źródłem. Laboratoria Mérieux NutriSciences oferują oznaczenie składników odżywczych w środkach spożywczych, w tym także weryfikowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Badanie trwałości żywności (shelf-life)

Badanie trwałości świeżych warzyw i owoców, jak i przetworów owocowo-warzywnych, poddanych procesom pasteryzacji i sterylizacji.

Kontrola jakości produktu

Kontrola jakości zgodnie z obowiązującymi standardami jakości (np. UNECE, USDA, AFI), w celu zweryfikowania jakości produktu żywnościowego.

Autentyczność i zafałszowania żywności

Analiza sensoryczna w kontroli jakości produktów ze znakiem „Chroniona Nazwa Pochodzenia” lub „Chronione Oznaczenie Geograficzne” .

Autentyczność pistacjiPistacchio Verde di Bronte, ze znakiem „Chroniona Nazwa Pochodzenia”.