Wszystkie materiały, które mają kontakt z żywnością muszą być dokładnie kontrolowane w celu uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia oraz zapewnienia zgodności z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Mérieux NutriSciences - materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością

Zaczynając od surowców i na gotowym produkcie kończąc, Merieux NutriSciences może pomóc w wyborze właściwego rozwiązania analitycznego, aby zapewnić zgodność produktu z międzynarodowymi normami prawnymi. Nasze analizy są dostosowane do materiałów mających kontakt z żywnością, w tym materiałów z tworzyw sztucznych, ceramiki, celulozy regenerowanej, metali i stopów metali, gumy, papieru i tektury, szkła, drewna, korka i innych materiałów, dla których nie istnieją specjalne regulacje.

Nasze wysokiej jakości usługi badawcze obejmują kompleksowe raporty zgodności produktu sporządzane są zgodnie z wymogami prawnymi.

Zgodność Materiałów do Kontaktu z Żywnością

Badanie migracji (globalnej i specyficznej)

 • Migracja globalna jest to łączna ilość substancji, które migrują z materiału do płynu modelowego imitującego daną żywność.
 • Migracja specyficzna jest ilościowym oznaczeniem określonych substancji w płynie modelowym imitującym daną żywność.

Kontrola maksymalnej zawartości

 • Sprawdzenie maksymalnej zawartości (ang. MQ – Maximum Quantity) substancji niedozwolonej w materiale z tworzywa sztucznego

Badania przesiewowe i Set-Off

 • Analityczne badania przesiewowe mające na celu weryfikację obecności związków potencjalnie migrujących z materiałów opakowaniowych do żywności, (farby drukarskie (set-off), inne materiały opakowaniowe, itp.)
 • Analiza GC/MS służąca do identyfikacji i ilościowego oznaczenia lotnych substancji, które mogą migrować z opakowania żywności do wolnej przestrzeni wewnątrz opakowania

Papier i tektura

 • Kontrola składu i czystości materiałów wykonanych z papieru i tektury zgodnie z międzynarodowymi regulacyjnych i zaleceniami branżowymi
 • Oznaczanie zanieczyszczeń papieru i kartonu (MOSH, MOAH, DIPN, ftalanów, itp.)

Ceramika

 • Migracja specyficzna kadmu i ołowiu

Stal Nierdzewna

 • Globalna i specyficzna migracja niklu, chromu i manganu
 • Weryfikacja składu stali nierdzewnej

Aluminium

 • Weryfikacja składu przedmiotów aluminiowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Urządzenia Przeznaczone do Kontaktu z Żywnością

 • Zgodność do kontaktu z żywnością ekspresów do kawy, urządzeń, systemów wody pitnej, sprzętu kuchennego

Inne usługi analityczne

Mérieux NutriSciences oferuje pełen zakres analiz dla materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w tym charakterystykę fizyko-chemiczną. Umożliwia to ocenę wszelkich możliwych aspektów związanych z produktem, począwszy od projektowania i produkcji do użytkowania przez konsumentów.

 • Badanie materiałów polimerowych i ocena ich właściwości
 • Ocena odporności
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Badania biodegradacji i kompostowania

Analiza sensoryczna opakowań & Badania Konsumenckie

 • Analiza smaku i zapachu
 • Analiza zapachu i niepożądanych zapachów papieru i kartonu do kontaktu z żywnością
 • Ocena praktyczna
 • Ocena upodobań konsumentów względem opakowań
 • Ocena zgodności pomiędzy opakowaniem a koncepcją projektu

Wsparcie z zakresu regulacji prawnych i ocena ryzyka

Oferujemy wsparcie techniczne i z zakresu regulacji prawnych zgodnych z przepisami międzynarodowymi:

 • Ocena dokumentacji technicznej w celu identyfikacji krytycznych właściwości materiałów i sporządzanie protokołów analitycznych
 • Ocena zgodności z wykazem substancji dopuszczonych do stosowania w produkcji materiałów, regulowanych określonymi normami (np. tworzyw sztucznych, papieru, gumy, itp.).
 • Ocena deklaracji zgodności dla wyrobów do kontaktu z żywnością
 • Ocena zgodności oznakowania z przepisami
 • Dokumentacja i wsparcie szkoleniowe zgodnie z potrzebami klienta

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!