Producenci i przetwórcy żywności, dystrybutorzy produktów żywnościowych lub dodatków do żywności oraz podmioty odpowiedzialne za pakowanie produktu są zobligowani do  zadeklarowania wszelkich składników lub substancji pomocniczych w przetwórstwie wymienionych w załączniku II lub uzyskanych z substancji lub produktów wymienionych w załączniku II, powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, użytych przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecnych w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie (Rozporządzenie EC 1169/2011).

Brak deklaracji dotyczącej obecności alergenu w żywności stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji zwiększa ryzyko związane ze zdrowiem i życiem konsumentów. W takim przypadku procedura wycofywania produktu z rynku musi zostać niezwłocznie wszczęta zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu WE 178/2002. Pociąga to za sobą wymierne, negatywne skutki związane z karami finansowymi za błędne oznakowanie żywności. Często wiąże się to też z utratą wizerunku firmy, bądź marki w oczach konsumentów.

W Europie obowiązek znakowania na etykietach odnosi się do 14 alergenów pokarmowych i dlatego podlegają one obowiązkowi znakowania. Zgodnie załącznikiem II Rozporządzenia EC 1169/2011 substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji muszą być wymienione w wykazie składników oraz podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty wykazu składników.

Podawanie informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, jest nie tylko prawnie regulowane przez europejskie przepisy prawne, ale ma również kluczowy wpływ na zdrowie konsumentów oraz na bezpieczne funkcjonowanie produktu na rynku.

Przepisy prawne Unii Europejskiej do tej pory nie sprecyzowały dawek progowych akceptowalnych dla poszczególnych alergenów. Poziom dopuszczalny określono jedynie dla:

 •  dwutlenku siarki i siarczynów (Rozp. 1169/2011):
  • w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2
 •  glutenu (Rozp. 828/2014)
  • o w produktach „bezglutenowych”< 20 mg/kg
  • o w produktach „o bardzo niskiej zawartości glutenu” < 100 mg/kg

W przypadku pozostałych substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, wielu producentów żywności stosuje ostrzegawcze znakowanie alergenami („może zawierać ...” lub „możliwa obecność …”).

Raport Inspekcji Handlowej z marca 2013 roku dotyczący oznakowania środków spożywczych wykazał, że błędne sformułowanie lub brak informacji o obecności alergenów w żywności były jednymi z najczęściej popełnianych błędów w etykietowaniu artykułów żywnościowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Mérieux NutriSciences jest wiarygodnym partnerem w branży spożywczej. Nasi specjaliści pomogą Państwu spojrzeć kompleksowo na problem zarządzania alergenami w procesie produkcyjnym w aspekcie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz międzynarodowych standardów dotyczących znakowania alergenów w żywności.

Nasze usługi:

 

 

ZAŁĄCZNIK II: SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

 1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:
  1. Syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę (1);
  2. Maltodekstryn na bazie pszenicy (1);
  3. Syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
  4. Zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
 2. Skorupiaki i produkty pochodne;
 3. Jaja i produkty pochodne;
 4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:
  1. żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;
  2. żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;
 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;
 6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:
  1. całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego (1);
  2. mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;
  3. fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
  4. estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
 7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:
  1. serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego,
  2. laktitolu;
 8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
 9. Seler i produkty pochodne;
 10. Gorczyca i produkty pochodne;
 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
 13. Łubin i produkty pochodne;
 14. Mięczaki i produkty pochodne.

Może Cię również zainteresować