Alergie pokarmowe stanowią rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Zarządzanie ryzykiem związanym z alergenami jest jednym z elementów filozofii systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością w zakładzie, powinno przejawiać się w organizacji produkcji, szkoleniu personelu, stosowaniu odpowiednich procedur mycia i czyszczenia oraz metod analizy związków alergennych.

Zarządzanie alergenami stanowi niezbędny element samokontroli zgodnie z działaniami korygującymi i prewencyjnymi systemu HACCP, minimalizuje ryzyko związane z alergenami w żywności w odniesieniu do procesów produkcyjnych i łańcucha dostaw. Skuteczny system zarządzania kontrolą alergenów zmniejsza do minimum ryzyko skażenia produktów alergenami oraz zapewnia zgodność z wymogami dotyczącymi etykietowania w Państwa produktach.

Źródło zanieczyszczeń krzyżowych alergenami mogą stanowić stosowane w produkcji składniki, surowce, półprodukty, powierzchnie robocze, personel, itp. Specjaliści Mérieux Nutrisciences dostarczą Państwu pełen zakres rozwiązań niezbędnych do skutecznego i niezawodnego zarządzania alergenami, w tym:

  • Kontrola dostawców
  • Plan kontroli surowców
  • Walidacja procesów mycia i czyszczenia w obiektach
  • Szkolenie personelu na temat nowych zagrożeń, Dobrej Praktyki Produkcyjnej i HACCP
  • Plan kontroli produktu końcowego
  • Program monitorowania środowiska
  • Przegląd Kart Technicznych i weryfikacja etykiet
  • Audyt systemu zarządzania alergenami
  • Walidacja nowych i innowacyjnych produktów
  • Konsultacje dotyczące kwestii analitycznych, zagadnień związanych z zarządzaniem planem kontroli i / lub regulacjami prawymi.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Mérieux NutriSciences jest wiarygodnym partnerem w branży spożywczej. Nasi specjaliści pomogą Państwu spojrzeć kompleksowo na problem  zarządzania alergenami w procesie produkcyjnym w aspekcie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwemżywności.

Może Cię również zainteresować