Termin „alergia” został wykorzystany po raz pierwszy w roku 1906 na określenie „odmiennej reakcji organizmu”. Współcześnie alergię definiuje się jako chorobę ogólnoustrojową, która rozwija się w wyniku nadwrażliwości układu odporności na jakiś bodziec.

Mérieux NutriSciences - Alergeny w żywności

Alergia pokarmowa definiowana jest jako nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego, która pojawia się w krótkim czasie po zjedzeniu określonego pokarmu, zawierającego alergen. Już niewielka jego ilość może wywołać objawy w postaci pokrzywki, obrzęku twarzy, kaszlu, trudności w oddychaniu, nudności, wymiotów, a nawet wstrząsu anafilaktycznego (ciężkiej reakcji alergicznej
zagrażającej życiu).
Alergie pokarmowe i reakcje nietolerancji na wybrane składniki żywności stały się na przestrzeni ostatnich lat palącym problemem o wymiarze społecznym i indywidualnym. Według Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) na alergie pokarmowe cierpi około 17 milionów Europejczyków. Szacuje się, że 1-5% osób dorosłych oraz 4-6% dzieci cierpi na alergie pokarmowe.
Obecnie nie ma żadnego sposobu leczenia dla alergii pokarmowej – jedyną opcją jest wykluczenie z diety substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.
Poznaj pełną ofertę Mérieux NutriSciences dotyczącą wszystkich aspektów związanych z zarządzaniem alergenami:

1. Zarządzanie ryzykiem związanym z alergenami 

2. Metody wykrywania alergenów w żywności 

3. Znakowanie alergenów

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
26 czerwiec 2020
W związku z obawami dotyczącymi wpływu mikroplastiku na środowisko i zdrowie ludzi, wiele państw członkowskich UE zaproponowała krajowe zakazy dotyczące celowego stosowania mikroplastiku w niektórych ...
26 czerwiec 2020
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stanowią grupę związków chemicznych, w których atomy węgla i wodoru tworzą dwa lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych. Występowanie WWA w zboż...
26 czerwiec 2020
W związku z obawami dotyczącymi wpływu mikroplastiku na środowisko i zdrowie ludzi, wiele państw członkowskich UE zaproponowała krajowe zakazy dotyczące celowego stosowania mikroplastiku w niektórych ...
26 czerwiec 2020
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stanowią grupę związków chemicznych, w których atomy węgla i wodoru tworzą dwa lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych. Występowanie WWA w zboż...