Alergie pokarmowe i reakcje nietolerancji na wybrane składniki żywności stały się na przestrzeni ostatnich lat palącym problemem o wymiarze społecznym i indywidualnym. Oferujemy jakościową i/lub ilościową analizę żywności, wody, popłuczyn pod kątem obecności alergenów przy wykorzystaniu szerokiej gamy technologii, w tym  PCR, ELISA i LC/MS.

Mérieux NutriSciences - Alergeny

Mimo że problem ten dotyczy niewielkiej części populacji, brak deklaracji obecności alergenu w żywności stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji zwiększa ryzyko związane ze zdrowiem i życiem konsumentów. W Europie obowiązek znakowania na etykietach odnosi się do 14 alergenów pokarmowych i dlatego podlegają one obowiązkowi znakowania. Zgodnie załącznikiem II Rozporządzenia EC 1169/2011 substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji muszą być wymienione w wykazie składników oraz podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty wykazu składników.

Badanie Alergenów

Aby pomóc producentom w weryfikacji systemów zarządzania alergenami, spełnić wymagania określone we regulacjach prawnych, a także sprostać oczekiwaniom konsumentów, oferujemy usługi jakościowej i/lub ilościowej analizy wszystkich rodzajów żywności przy wykorzystaniu technik obejmujących: PCR, ELISA i LC/MS.

Komisja Europejska definiuje 14 alergenów pokarmowych, jednak za 90% wszystkich alergii pokarmowych odpowiada tylko 8 alergenów, w tym: mleko, jaja, soja, ryby, orzeszki ziemne, orzechy, skorupiaki i gluten. Oferujemy fachową pomoc w zakresie krajowych i europejskich przepisów prawnych regulujących znakowanie żywności alergenami.

ZAŁĄCZNIK II: SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

 1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:
  1. Syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę (1);
  2. Maltodekstryn na bazie pszenicy (1);
  3. Syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
  4. Zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
 2. Skorupiaki i produkty pochodne;
 3. Jaja i produkty pochodne;
 4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:
  1. żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;
  2. żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;
 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;
 6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:
  1. całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego (1);
  2. mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;
  3. fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
  4. estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
 7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:
  1. serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego,
  2. laktitolu;
 8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
 9. Seler i produkty pochodne;
 10. Gorczyca i produkty pochodne;
 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
 13. Łubin i produkty pochodne;
 14. Mięczaki i produkty pochodne

Metody wykrywania alergenów w żywności

Dogłębne badania oraz walidacja metod analitycznych odgrywają kluczową rolę w procesie wyodrębniania najbardziej odpowiednich metod badawczych i procedur ekstrakcji alergenów z każdej matrycy żywnościowej. Obecność alergenów w powietrzu i na powierzchniach stałych jest jedną z możliwych dróg zanieczyszczenia krzyżowego w zakładach zajmujących się przetwórstwem różnego typu składników i alergenów. Specjaliści z Mérieux Nutrisciences opracowali specyficzne metody dedykowane badaniu powierzchni stałych i powietrza, obejmujące m.in. dobór specyficznych zestawów do pobierania próbek.

Zarządzanie ryzykiem związanym z alergenami

Zarządzanie ryzykiem związanym z alergenami jest jednym z elementów filozofii systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością w zakładzie, powinno przejawiać się w organizacji produkcji, szkoleniu personelu, stosowaniu odpowiednich procedur mycia i czyszczenia oraz metod analizy związków alergennych.

Zarządzanie alergenami stanowi niezbędny element samokontroli zgodnie z działaniami korygującymi i prewencyjnymi systemu HACCP, minimalizuje ryzyko związane z alergenami w żywności w odniesieniu do procesów produkcyjnych i łańcucha dostaw. Skuteczny system zarządzania kontrolą alergenów zmniejsza do minimum ryzyko skażenia produktów alergenami oraz zapewnia zgodność z wymogami dotyczącymi etykietowania w Państwa produktach.

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!