Mérieux NutriSciences - Badania karmy dla zwierząt

Liczba przypadków związana z koniecznością wycofania karmy dla zwierząt z rynku spowodowała zwiększenie kontroli bezpieczeństwa produkcji żywności dla zwierząt zarówno przez agencje nadzorujące produkcję, producentów, jak i konsumentów.

Producenci karmy dla zwierząt są zobowiązani do spełnienia szeregu warunków, w tym: monitoring temperatury surowców i procesów, kontrola dostawców i źródeł surowca (identyfikowalność), opracowanie produktu, opracowanie procedur mycia i dezynfekcji oraz wdrożenie i przestrzeganie zasad GMP i GHP. Sprostanie powyższym wyzwaniom jest kluczowym elementem, który zapewni producentom karmy dla zwierząt zaufanie konsumenta do marki i umożliwi rozwój na rynku globalnym.

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór usług z zakresu badania karmy dla zwierząt. Oferujemy między innymi: oznaczenie popiołu, zawartości składników odżywczych i mineralnych, zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, a także przeprowadzenie badań przechowalniczych. 

Testy Analityczne

 • Popiół
 • Tłuszcz
 • Błonnik surowy
 • Błonnik pokarmowy
 • Wilgotność
 • Białko
 • Substancje nierozpuszczalne nieazotowe
 • Węglowodany
 •  Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny, błonnik ogółem, błonnik pokaromwoy
 •  Profil kwasów tłuszczowych
 • Białka i aminokwasy
 • Witamy A, C i E
 • Witaminy z grupy B, K, PP
 • L-askorbylo-2-monofosforan

Aluminium, Antymon, Arsen, Bar, Bizmut, Bor, Kad, Wapń, Chormium, Kobalt, Miedź, Beryl, Żelazo, Jod, Ołów, Lit, Magnez, Mangan, Rtęć, Molibden, Nikiel, Fosfor, Potas, Selen, Srebro, Sód, Stront, Tal, Tor, Cyna, Tytan, Uran, Wanad, Cynk, Cyrkon

 • Metale ciężkie
 • Mykotoksyny
 • Pestycydy
 • Melamina i kwas cyjanurowy
 • Alergeny
 • Antybiotyki
 • BHA / BHT
 • Histamina
 • Aminy biogenne
 • Wolne kwasy tłuszczowe
 • Liczba nadtlenkowa
 • Test Kreissa
 • Liczba para-anizydynowa
 • Liczba jodowa
 • Azot amonowy
 • Indeks dyspersyjnej rozpuszczalności białka (PDI)
 • Kwas tiobarbiturowy (TBA)
 • Sorbinian potasu / kwas sorbinowy
 • Żelatynizacja skrobi
 • Fosforan rozpuszczalny w wodzie  
 • Patogeny: SalmonellaE. coli O157: H7, Clostridium perfringens, Bacillus Cereus, Campylobacter SPP, Pseudomonas Aeruginosa, Listeria Monocytogenes, Yersinia-Enterocolitica
 • Mikroorganizmy wskaźnikowe: liczba bakterii tlenowych i beztlenowych, bakterie beztlenowe redukujące siarczyny, Enterobacteriaceae, drożdże i pleśnie (2-dniowe),  HTEB
 • Analiza GMO
 • Identyfikacja gatunkowa za pomocą Arrayi  qRTPCR
 • Badania przechowalnicze: testy przyspieszone, jełczenie tłuszczu, degradacja składników odżywczych
 • Badania obciążeniowe
 • Program Oceny Ryzyka Surowców
 • QualMap – opary na chmurze program do monitorowania dostawców 
 • Przegląd Specykacji i Rozwój Nowych Produktów
 • Program Monitowoania Środowiska

FDA Detention Program 

 • Szkolenia otwarte
 • Szkolenia zamkniete
 • Szkolenia online w miejscu pracy - SISTEMTM Express
 • Cyfrowe pliki do pobrania
 • Wstępna ocena Systemu Bezpieczeństwa Żywności
 • Wsparcie opracowania Sytemów Jakości i Bezpieczeństwa
 • Ocena ryzyka mikrobiologicznego
 • Badania