Mérieux NutriSciences - Audyty i kontrole

Identyfikowanie potencjalnych problemów przed ich wystąpieniem jest fundamentalną zasadą biznesu w globalnym przemyśle spożywczym. Kompleksowa gama usług eksperckich świadczonych przez naszych audytorów może zapewnić przewagę konkurencyjną firmy na rynku.

Wiodący detaliści, dostawcy, producenci, dystrybutorzy i firmy gastronomiczne na całym świecie polegają na Mérieux NutriSciences w zakresie audytów bezpieczeństwa żywności i inspekcji certyfikacji.

Wykonujemy audyty trzeciej strony w celu sprawdzenia zgodności zakładu z obowiązującymi przepisami i praktykami branżowymi poprzez weryfikację programu i obserwacje. Nasze audyty, w tym systemu HACCP, centrów dystrybucji, zarządzania bezpieczeństwem żywności, opakowań i suplementów diety, wykorzystują kombinację zasad bezpieczeństwa żywności, wytycznych regulacyjnych i najlepszych praktyk branżowych w celu zapewnienia obiektywnego przeglądu programu.

W celu wspierania inicjatyw łańcucha dostaw, możemy współpracować z zespołami ds. bezpieczeństwa i jakości żywności, aby dostosować program, który będzie spełniał wymagania i oczekiwania.

Oceny prowadzone są przez specjalnie wyszkolonych, doświadczonych audytorów posiadających rozległą wiedzę z zakresu przemysłu spożywczego i specjalistyczne przeszkolenie w każdym sektorze.

Ich kompetencje są weryfikowane i zatwierdzone przez uznanych ekspertów z dziedziny przemysłu i nauki.

Usługi z zakresu Audytów i Kontroli

Usługi Certyfikacyjne
Usługi Certyfikacyjne
Audyty Dostawców
Audyty Dostawców