Analiza sensoryczna jest dyscypliną naukową, w której stosuje się zasady projektowania eksperymentalnego i analiz statystycznych z wykorzystaniem zmysłów człowieka (wzroku, węchu, smaku, dotyku, słuchu), w celu oceny produktu. Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w badaniach sensorycznych, które wspierają zespoły R&D, badania marketingowe oraz badania rynku, a także producentów w zoptymalizowaniu jakości sensorycznej produktu. 

Mérieux NutriSciences - badania sensoryczne żywności

Oferujemy dwa rodzaje paneli sensorycznych dostosowanych w zależności od potrzeb:

  • Panele wieloproduktowe
  • Panele dedykowane

Oferowana przez nas analiza sensoryczna żywności umożliwia:

  • Ustalenie sensorycznego pozycjonowania produktów względem konkurencji
  • Wyjaśnienie preferencji konsumentów (mapowanie preferencji, ang. preference mapping) i wskazanie możliwych opcji optymalizacji sensorycznej produktu lub wskazanie nisz sensorycznych
  • Poznanie kluczowych dla wizerunku marki cech sensorycznych
  • Sprawdzenie nowych receptur produktów i procesów produkcyjnych
  • Ocenę trwałości sensorycznej produktu w czasie (oznaczenie okresu trwałości, monitorowanie jakości)
  • Stworzenie listy wyróżników sensorycznych specyficznych dla kategorii produktu

Może Cię również zainteresować