Mérieux NutriSciences - Jakość i bezpieczeństwo żywności

Działalność Mérieux NutriSciences jest poświęcona poprawie jakości i bezpieczeństwa żywnosci poprzez badania z zakresu żywienia, naukową doskonałość i innowacje na każdym etapie łańcucha dostaw żywności.

Badanie bezpieczeństwa i jakości jest w centrum naszych działań jako wiodącego partnera w globalnym przemyśle spożywczym.

W celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności od etapu opracowywania konceptu do gotowego produktu, oferujemy pełen zakres projektów celowych. Nasze usługi obejmują izolację i identyfikację patogenów oraz  zapewnienie stabilności i wartości odżywczej produktów spożywczych.

Nasze analizy naukowe przeprowadzane są przez międzynarodową sieć akredytowanych laboratoriów, które charakteryzuje dogłębne zrozumienie globalnych i lokalnych wymogów nieustannie zmieniających się regulacji prawnych.

Na całym świecie Mérieux NutriSciences oferuje usługi z zakresu analiz, audytów, usług konsultacyjno-prawnych, warsztatów szkoleniowych oraz badań, które mogą być dostosowane do potrzeb producentów, przetwórców i dystrybutorów żywności.

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi

Analiza żywności jest w centrum naszej działalności jako wiodącego partnera dla przemysłu spożywczego. Mérieux NutriSciences oferuje szeroki wachlarz badań z zakresu mikrobiologii i chemii analitycznej, w tym pełne spektrum wysoce wyspecjalizowanych analiz do oznaczania m.in. zanieczyszczeń żywności, gatunków zwierząt, alergenów.

Nasze badania związane z bezpieczeństwem i jakością żywności są wykonywane przez międzynarodową sieć akredytowanych laboratoriów, które mają dogłębną wiedzę na temat specyficznych wymagań branżowych.

Oprócz standardowych usług analitycznych przedstawionych poniżej, oferujemy również pełną gamę kontraktowych usług badawczych, które pozwolą zagwarantować stabilność, jakość i bezpieczeństwo produktu od etapu opracowania konceptu do gotowego produktu na półce sklepowej.

Woda jest cennym zasobem naturalnym, jej jakość ma kluczowe znaczenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Woda będąca składnikiem żywności, jak i woda wykorzystywana w trakcie przetwarzania żywności jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia żywności.

Dokładna i kompleksowa analiza wody jest konieczna do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności. Mérieux NutriSciences wykonuje szereg badań jakości wody w celu zagwarantowania bezpieczeństwa zarówno produktów spożywczych i napojów, jak i procesu produkcyjnego.

Laboratorium Mérieux NutriSciences oferuje szeroki zakres analiz wody, począwszy od wody pitnej, a kończąc na wodzie ściekowej. Specjalistyczne akredytowane laboratoria wykonują chemiczną i bakteriologiczną analizę wody stosowanej na każdym etapie łańcucha dostaw żywności. Wykonujemy również badania wody w obiektach rekreacyjnych i wypoczynkowych, takich jak baseny, sauny czy Spa.

Normy środowiskowe

W ramach świadczonych usług z zakresu Woda i Środowisko wykonujemy badanie wody podziemnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w celu wykrycia skażenia wody zanieczyszczeniami przemysłowymi i zanieczyszczeniami pochodzącymi ze składowisk odpadów.

Zajmujemy się również pobieraniem próbek i badaniem wody powierzchniowej, jak i wody uzdatnionej do użytku publicznego na zgodność z obowiązującymi przepisami.

Analiza sensoryczna wody

Cechy organoleptyczne, takie jak smak i zapach, odgrywają kluczową rolę w procesie projektowania nowego produktu. W ramach usług z zakresu Analizy Sensorycznej i Badań Konsumenckich oferujemy pełen zakres usług analitycznych i badań konsumenckich wody i napojów na bazie wody. 

Monitoring środowiska jest najlepszym sposobem oceny zakładu produkcyjnego i kontroli ryzyka wystąpienia potencjalnych zanieczyszczeń w procesie produkcyjnym.

Jako partner w zapewnieniu jakości, Mérieux NutriSciences może pomóc w wyborze rozwiązania dostosowanego do Państwa potrzeb. Oferujemy możliwość współpracy naszych ekspertów i akredytowanych laboratoriów, aby zapewnić, że Państwa produkty będą spełniały, a nawet przewyższały oczekiwania konsumentów.

Monitoring środowiska produkcyjnego jest ważnym elementem kompleksowego programu zapewnienia jakości. Programy kontroli środowiska zostały wprowadzone do branży spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej i środków czystości.

Wiele przypadków zanieczyszczenia produktu i jego wycofania z obrotu wynika z nieodpowiednio opracowanego programu monitoringu środowiska. Przemyślany i dobrze zaprojektowany program monitorowania środowiska jest najlepszym narzędziem służącym zapobieganiu wystąpieniu wad jakościowych produktu. Jest to o wiele mniej kosztowne niż proces wycofania jednego produktu z obrotu.

Mérieux NutriSciences proponuje szeroki zakres innowacyjnych usług badawczych dla przemysłu spożywczego, które pomogą w zagwarantowaniu trwałości, jakości i bezpieczeństwa produktu oraz weryfikacji efektywności procesów produkcyjnych.

W coraz bardziej złożonym globalnym łańcuchu dostaw żywności ważne jest, aby przetwórcy żywności przeprowadzili szczegółowe badania naukowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów , a także zweryfikowali procesów produkcyjnych. Korzystając z usług badawczych pomożemy Państwu ugruntować pozycję marki na rynku, dostarczymy cennych informacji z zakresu prawa żywnościowego, a także dostarczymy skuteczne rozwiązania ułatwiające szybsze wprowadzenie produktu na rynek docelowy.

Oprócz usług z zakresu projektów celowych, oferujemy pełen zakres badań dotyczących bezpieczeństwa żywności i jakości, w tym oznaczenie wartości odżywczej, zanieczyszczeń i pozostałości leków weterynaryjnych oraz wykrywanie wirusów przenoszonych drogą pokarmową.

Oferowane przez Mérieux NutriSciences usługi z zakresu analizy sensorycznej i badań konsumenckich pozwalają na ocenę jakości produktów spożywczych i napojów, poznanie preferencji konsumentów, porównanie produktów z produktami konkurencji oraz tworzenie koncepcji nowych produktów.

Nasza światowa sieć ekspertów może pomóc zespołom ds. badań i rozwoju oraz marketingu w tworzeniu produktów, które spełnią oczekiwania konsumentów. Możemy również pomóc w określeniu, jak zmiany składników i procesu produkcyjnego mogą wpływać na cechy produktu. Oferowane usługi z zakresu analizy sensorycznej pozwolą na uzyskanie szczegółowej charakterystyki sensorycznej produktu, która pozwoli na określenie cech sensorycznych decydujących o preferencji i akceptacji produktu.

Stosujemy sprawdzone metody i testy z zakresu analizy sensorycznej i badań konsumenckich, które pozwalają określić szanse na nowych rynkach, zmaksymalizować rentowność produktów i działań oraz zapewnić długoterminową relację między konsumentami i produktem. Celem naszych badań jest lepsze zrozumienie konsumentów i pomoc w zdefiniowaniu strategii marketingowej poprzez pomiar i wyjaśnianie aspektów sensorycznych i emocjonalnych związanych z produktem. 

Na całym świecie etykiety produktów muszą być zgodne z coraz bardziej złożonym prawodawstwem. Zapewnienie, że produkty są oznakowane prawidłowo i zgodnie z  obowiązującymi przepisami lokalnymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi jest jednym z głównych wyzwań, przed którym stoją firmy zarówno spożywcze, jak i niespożywcze.

Fałszowanie żywności w skali globalnej to coraz powszechniejszy proceder mający z jednej strony niekorzystny wpływ na wizerunek branży spożywczej, zaś z drugiej strony jest niebezpieczny z punktu widzenia zdrowia konsumentów. Dowiedz się więcej o tym zagadnieniu i poznaj nasze usługi w tym zakresie.

Podstawą naszych usług doradczych z zakresu bezpieczeństwa i jakości jest zrozumienie i reagowanie na potrzeby sektora spożywczego, od oceny ryzyka do zarządzania kryzysowego. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu z zakresu przemysłu spożywczego i prawa, konsultanci Mérieux NutriSciences pomagają chronić produkt, markę i wzmocnić protokoły bezpieczeństwa.

Na początku każdego nowego projektu możemy ocenić potrzeby i zaoferować pomoc naszych najbardziej doświadczonych w branży konsultantów. Bez względu na specyfikę projektu, naszym celem jest zapewnienie naszym klientom najwyższego poziomu profesjonalizmu i wsparcia na każdym etapie procesu.

Doradztwo z Zakresu Bezpieczeństwa i Jakości

Wskazanie potencjalnych zagrożeń związanych z surowce i procesem jest podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw sektora spożywczego na rynku krajowym, jak i globalnym. Możemy pomóc Państwu w zwiększeniu konkurencyjności na rynku, dzięki kompleksowemu zakresowi usług eksperckich, świadczonemu przez naszych audytorów i inspektorów.

Na całym świecie wiodący detaliści, dostawcy, producenci, dystrybutorzy i firmy gastronomiczne polegają na doświadczeniu Mérieux NutriSciences w zakresie audytów bezpieczeństwa żywności i usług inspekcji i certyfikacji.

Przeprowadzamy audyty trzeciej strony w celu sprawdzenia zgodności funkcjonowania zakładu z obowiązującymi przepisami i praktykami branżowymi. Nasze audyty, w tym systemu HACCP, Centrów Dystrybucji, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Opakowań i Suplementów diety, łączą zasady bezpieczeństwa żywności, wymagania prawa żywnościowego i wytyczne dobrych praktyk branżowych, aby zapewnić jak najlepszy przegląd norm i zasad obowiązujących w Państwa firmie.

Oferujemy również możliwość przeprowadzenia audytu łańcucha dostaw, poprzez współpracę zespołami ds. bezpieczeństwa i jakości żywności możemy pomóc w opracowaniu systemu odpowiadającego Państwa potrzebom, wymaganiom i oczekiwaniom. Audyty i inspekcje są przeprowadzane przez doświadczonych audytorów posiadających rozległą i aktualną wiedzę z zakresu obowiązujących krajowych i międzynarodowych norm i standardów w branży. Ich kompetencje są weryfikowane i zatwierdzone przez uznanych ekspertów z branży spożywczej i środowiska akademickiego.

Audyty i Kontrole

Działalność na rynku globalnym jest jednym z najpoważniejszych wyzwań, z którym muszą się zmierzyć współczesne przedsiębiorstwa, aby funkcjonować w coraz bardziej zglobalizowanym i konkurencyjnym otoczeniu. Firmy działające w branży spożywczej muszą stale monitorować liczne zmiany w regulacjach prawnych, aby utrzymać wizerunek marki i zagwarantować jednakowy poziom bezpieczeństwa i jakości żywności w skali globalnej.

Szybki czas reakcji, identyfikowalność produktu w całym łańcuchu żywnościowym i zarządzanie danymi stają się niezbędnym narzędziem zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Zamiast reagować na wykryte niezgodności, oferujemy Państwu nowoczesne narzędzia prewencyjne, dające możliwość wykrywania i kontrolowania zagrożeń związanych z niebezpieczną żywnością.

Konsultanci Mérieux NutriSciences oferują kompleksowe podejście do zarządzania danymi w ramach usług z zakresu Digital Solutions. Możemy przeprowadzać analizy techniczne na podstawie danych dotyczących jakości, historii dostaw i innych. Dzięki tym danym możemy opracować lub ulepszyć specyfikacje lub nawet tworzyć kompleksowe programy monitorowania dostawców.

Usługi z zakresu Digital Solutions są dedykowane producentom i przetwórcom żywności, dystrybutorom i restauracjom szybkiej obsługi.

Digital Solutions

Kompetentni pracownicy to kapitał firmy, który decyduje o sukcesie rynkowym i dalszym rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.

Profesjonalne szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte, przygotowywane pod kątem określonych potrzeb danej firmy i pracowników, stanowią podstawę naszej oferty szkoleniowej. Mérieux NutriSciences ściśle współpracuje z klientami w celu ciągłego doskonalenia i rozszerzania naszej oferty szkoleniowej.

Dzięki szkoleniom nasi klienci stale aktualizują i uzupełniają wiedzę, a także są na bieżąco ze zmianami w regulacjach prawnych w obszarze prawa żywnościowego. Zakres tematyczny oferowanych szkoleń otwartych obejmuje takie obszary jak:

  • System HACCP
  • Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności
  • Mikrobiologia
  • Prawo żywnościowe
  • Znakowanie środków spożywczych
  • Analiza sensoryczna

Oferujemy również szkolenia zamknięte, które przygotowujemy specjalnie na zamówienie klienta. Istnieje możliwość zmodyfikowania programu szkolenia otwartego, tak aby zakres tematyczny szkolenia odpowiadał potrzebom klienta. 

Szkolenia

Liczba przypadków związana z koniecznością wycofania karmy dla zwierząt z rynku spowodowała zwiększenie kontroli bezpieczeństwa produkcji żywności dla zwierząt zarówno przez agencje nadzorujące produkcję, producentów, jak i konsumentów.

Producenci karmy dla zwierząt są zobowiązani do spełnienia szeregu warunków, w tym: monitoring temperatury surowców i procesów, kontrola dostawców i źródeł surowca (identyfikowalność), opracowanie produktu, opracowanie procedur mycia i dezynfekcji oraz wdrożenie i przestrzeganie zasad GMP i GHP. Sprostanie powyższym wyzwaniom jest kluczowym elementem, który zapewni producentom karmy dla zwierząt zaufanie konsumenta do marki i umożliwi rozwój na rynku globalnym.

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór usług z zakresu badania karmy dla zwierząt. Oferujemy między innymi: oznaczenie popiołu, zawartości składników odżywczych i mineralnych, zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, a także przeprowadzenie badań przechowalniczych. 

Badania Karmy dla Zwierząt

Sekwencjonowanie Następnej Generacji w Łańcuchu Dostaw Żywności. Sekwencjonowanie Następnej Generacji jako innowacyjna metoda odczytywania sekwencji. Sekwencjonowanie Następnej Generacji zaliczane jest do niesangerowskich technologii sekwencjonowania o dużej przepustowości. Miliony fragmentów DNA mogą być sekwencjonowane jednocześnie (masowe równoległe sekwencjonowanie), co w znacznym stopniu wpływa na wzrost wydajności sekwencjonowania. 

Sekwencjonowanie Następnej Generacji (NGS)