Testy skuteczności produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej:

Mérieux NutriSciences - Kosmetyki do ochrony przeciwsłonecznej
  • Współczynnik ochrony przeciwsłonecznej (SPF)
  • Wodoodporność
  • Określenie spektrum absorpcji in vitro oraz współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF) in vitro
  • Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UVA i krytyczna długość fali
  • Szerokie spektrum
  • Fotostabilność filtrów UV

 

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
28 wrzesień 2020
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), w oparciu o nowe informacje naukowe, ustanowił tolerowane tygodniowe pobranie (TWI) dla PFAS przyjmowanych z żywnością na poziomie 4,4 ng/kg masy c...
16 wrzesień 2020
PFAS zaliczane są do grupy związków fluorowanych, powszechnie wykorzystywanych w przemyśle, jak i w wielu wyrobach codziennego użytku, o udowodnionym niebezpiecznym wpływie na środowisko i zdrowie lud...
28 wrzesień 2020
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), w oparciu o nowe informacje naukowe, ustanowił tolerowane tygodniowe pobranie (TWI) dla PFAS przyjmowanych z żywnością na poziomie 4,4 ng/kg masy c...
16 wrzesień 2020
PFAS zaliczane są do grupy związków fluorowanych, powszechnie wykorzystywanych w przemyśle, jak i w wielu wyrobach codziennego użytku, o udowodnionym niebezpiecznym wpływie na środowisko i zdrowie lud...