Mérieux NutriSciences - Badanie stabilności i okres trwałości kosmetyków po otwarciu pao

W celu zagwarantowania, że Państwa produkt spełnia standardy jakości podczas przechowywania we właściwych warunkach wymagana jest ocena bezpieczeństwa i stabilności. Mérieux NutriSciences dostarcza pełen zakres metod analitycznych, które można dostosować w celu dokładnego spełnienia wymagań klienta w każdym przypadku.

Kosmetyki oraz produkty higieny osobistej są wytwarzane z wielu materiałów oraz na podstawie wielu formuł, przez co ustalenie jednego standardowego protokołu dla wszystkich produktów jest niemożliwe. Organy regulacyjne zalecają, żeby testy stabilności były dobierane w zależności od rodzaju produktu i jego przeznaczenia, wliczając w to przewidywalne warunki przechowywania. 

Przeprowadzane przez nas testy stabilności są oparte na międzynarodowych wytycznych i obejmują następujące parametry:

  • Właściwości organoleptyczne oraz sensoryczne: wygląd, kolor, zapach oraz smak, jeśli dotyczy
  • Właściwości fizyczne oraz chemiczne: wartość pH, lepkość, gęstość i jeśli trzeba, przygotowanie składników
  • Właściwości mikrobiologiczne: liczba mikroorganizmów i testy prowokacyjne podczas przechowywania
  • Monitorowanie substancji aktywnych: filtry UV, przeciwutleniacze, środki antybakteryjne itd.
  • Badania substancji aromatycznych w celu oceny jakościowej i ilościowej zmiany zapachu

Przyspieszone badania stabilności, znane także pod nazwą stabilności normalnej lub doświadczalnej pozwalają na zbadanie stabilności produktu, jego okresu przydatności do użycia i kompatybilności składu produktu z materiałami, z którymi ma styczność.

Pozostałe badania stabilności, znane także pod nazwą stabilności normalnej lub doświadczalnej pozwalają na zbadanie stabilności produktu, jego okresu przydatności do użycia i kompatybilności skład produktu z materiałami, z którymi ma styczność:

  • Symulacja przydatności produktu do użycia po otwarciu opakowania
  • Szok termiczny, przy użyciu protokołów testowych, które pozwalają na cykliczne aplikowanie różnych temperatur.
  • Stabilność świetlna (test przy użyciu lamp wyładowczych) gotowych produktów
  • Fotostabilność chemicznych filtrów UV

Może Cię również zainteresować

Wszystkie nasze usługi

Stabilność i okres trwałości po otwarciu (PAO)
Stabilność i okres trwałości po otwarciu (PAO)
Kosmetyki OTC
Kosmetyki OTC