Mérieux NutriSciences - Fizykochemiczna kontrola jakości kosmetyków

Nasze laboratoria posiadają akredytację ISO i przeprowadzają szeroki zakres analiz fizycznych i chemicznych produktów kosmetycznych zgodnie z wytycznymi ICH. W badaniach wykorzystujemy techniki instrumentalne, w tym także HS GC-MS/FID, HLPC-DAD, LC-MS oraz ICP-AES.

Przeprowadzamy następujące procedury kontroli jakości oraz analizy w celu weryfikacji, że wszystkie cechy Państwa produktu są zgodne z etykietą oraz że nie zmieniają się w czasie całego okresu trwałości produktu:

  • Ujęcie ilościowe składników aktywnych, takich jak:
    • Filtry UV
    • Konserwanty
    • Środki przeciwłupieżowe
    • Odżywki do włosów
    • Środki pochłaniające wilgość, itd.
  • Identyfikacja substancji zakazanych i ograniczonych, takich jak:
    • Metale (nikiel, chrom, kadm, rtęć, ołów, arsen, antymon i inne)
    • Formaldehyd
    • NDELA
    • Dioksan
    • PAH (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)
    • Ftalany
    • Alergizujące substancje zapachowe
    • Inne substancje ograniczone 
  • Charakteryzacja surowców
  • Analiza związków lotnych w aromatach, perfumach i olejkach eterycznych
  • Analiza zanieczyszczeń smakowych
  • Specyficzne badania na zamówienie
  • Walidacja procesów/procedur czyszczenia

Może Cię również zainteresować

Wszystkie nasze usługi

Stabilność i okres trwałości po otwarciu (PAO)
Stabilność i okres trwałości po otwarciu (PAO)
Kosmetyki OTC
Kosmetyki OTC