Mérieux NutriSciences - Fizykochemiczna kontrola jakości kosmetyków

Nasze laboratoria posiadają akredytację ISO i przeprowadzają szeroki zakres analiz fizycznych i chemicznych produktów kosmetycznych zgodnie z wytycznymi ICH. W badaniach wykorzystujemy techniki instrumentalne, w tym także HS GC-MS/FID, HLPC-DAD, LC-MS oraz ICP-AES.

Przeprowadzamy następujące procedury kontroli jakości oraz analizy w celu weryfikacji, że wszystkie cechy Państwa produktu są zgodne z etykietą oraz że nie zmieniają się w czasie całego okresu trwałości produktu:

 • Ujęcie ilościowe składników aktywnych, takich jak:
  • Filtry UV
  • Konserwanty
  • Środki przeciwłupieżowe
  • Odżywki do włosów
  • Środki pochłaniające wilgość, itd.
 • Identyfikacja substancji zakazanych i ograniczonych, takich jak:
  • Metale (nikiel, chrom, kadm, rtęć, ołów, arsen, antymon i inne)
  • Formaldehyd
  • NDELA
  • Dioksan
  • PAH (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)
  • Ftalany
  • Alergizujące substancje zapachowe
  • Inne substancje ograniczone 
 • Charakteryzacja surowców
 • Analiza związków lotnych w aromatach, perfumach i olejkach eterycznych
 • Analiza zanieczyszczeń smakowych
 • Specyficzne badania na zamówienie
 • Walidacja procesów/procedur czyszczenia

Może Cię również zainteresować

Wszystkie nasze usługi

Stabilność i okres trwałości po otwarciu (PAO)
Stabilność i okres trwałości po otwarciu (PAO)
Kosmetyki OTC
Kosmetyki OTC