Badania toksykologiczne in vitro są ważnym narzędziem w ocenie bezpieczeństwa i tolerancji kosmetyków oraz artykułów higieny osobistej. Mérieux NutriSciences oferuje praktyczne doświadczenie w używaniu zatwierdzonych i zgodnych z Dobrą Praktyką Laboratoryjną metod badawczych, zarówno biochemicznych jak i in vitro.

Łączymy różne metody badań in vitro w ramach Zintegrowanej Strategii Badań (ITS), naszego podejścia do oceny bezpieczeństwa. Pozwala nam to na zbliżenie się do głównego celu – stworzenia systemu predykcyjnej oceny ryzyka opartej na badaniach in vitro w celu wyparcia bądź ograniczenia konieczności przeprowadzania badań na zwierzętach.

W ramach ITS Mérieux NutriSciences oferuje szeroki zakres zatwierdzonych testów in vitro, w których używane są modele komórek i rekonstruowane w 3D tkanki ludzkie, dzięki którym można zbadać:

  • Podrażnienie skóry i korozyjność substancji
  • Podrażnienie oczu
  • Uczulenia skórne
  • Fototoksyczność
  • Cytotoksyczność
  • Toksyczność genetyczną

 

PODRAŻNIENIE SKÓRY
Badania in vitro uczuleń skóry                                                 OECD 439 | RHE

PODRAŻNIENIE OCZU
Badanie podrażnienia oczu EpiOcular™ EIT                           OECD 492 | RhCE
Badanie podrażnienia oczu STE                                               OECD 491 |  Linia komórkowa

BADANIA KOROZJI SKÓRY 
Badania in vitro korozji skóry                                                   OECD 431 | RHE

BADANIE FOTOTOKSYCZNOŚCI
Badanie fototoksyczności 3T3 NRU                                         OECD 432 | Linia komórkowa

UCZULENIA SKÓRNE
epiCS®                                                                                     RHE
Badanie aktywacji ludzkich linii komórkowych (hCLAT)      OECD draft | Linia komórkowa
Bezpośrednie oznaczanie reaktywności peptydów (DPRA)   OECD 442C | Peptydy syntetyczne
KeratinoSenseTM                                                                    OECD 442D (with partner) | Linia komórkowa

TOKSYCZNOŚĆ GENETYCZNA
Badanie mikrojądrowe                                                             OECD 471 | Szczepy bakteryjne
MLA                                                                                         OECD 490 | Linia komórkowa
Badanie mikrojądrowe                                                             OECD 487 | Linia komórkowa

 

19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...