Mérieux NutriSciences - Badanie bezpieczeństwa kosmetyków

Mérieux NutriSciences oferuje pełen zakres badań naukowych mających na celu wsparcie oceny bezpieczeństwa.

Wykorzystujemy zarówno klinicznych testów toksyczności in vitro jak również in vivo, w celu zebrania niezbędnych danych w ramach zintegrowanej strategii badań (ITS) dla oceny bezpieczeństwa.

  • Badania in vivo
  • Badania in vitro

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi

Stabilność i okres trwałości po otwarciu (PAO)
Kosmetyki OTC