Zanieczyszczenie produktów farmaceutycznych przez mikroorganizmy jest głównym zagrożeniem w przemyśle farmaceutycznym, który może mieć potencjalny wpływ na integralność produktu z bezpieczeństwa pacjenta.

Mérieux NutriSciences oferuje kompleksowy zakres usług z zakresu mikrobiologii, zgodnych z wymaganiami GMP w odniesieniu do produktów farmaceutycznych (sterylnych i niesterylnych).

W Mérieux NutriSciences infrastruktura mikrobiologiczna wyposażona jest w czyste pomieszczenia i laboratoria poziomu bezpieczeństwa biologicznego 2 i poziomu 3, w których zespół ekspertów Merieux NutriSciences może wykonywać szeroki zakres badań mikrobiologicznych produktów farmaceutycznych, w tym:

  • Testy mikrobiologiczne (endotoksyn, TAMC oraz TYMC, patogenów, etc.)
  • Identyfikacja mikroorganizmów (sekwencjonowanie DNA oraz MALDI TOF)
  • Testy sterylności
  • Badania skuteczności (test wyłączenia oraz ocena skuteczności bakteriobójczej i wirusobójczej)
  • Testy mikrobiologiczne antybiotyków
  • Testy PCR w czasie rzeczywistym

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
10 sierpień 2020
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne („PAA”) są grupą związków chemicznych powszechnie wykorzystywanymi w mi produkcji pestycydów, wyrobów farmaceutycznych, materiałów wybuchowych, gumy, polimerów epoksy...
10 sierpień 2020
Brak wyszczególnienia wszystkich alergenów zawartych w produkcie jest najczęstszą przyczyną wycofywania produktu z obrotu w UE i USA. Brak deklaracji dotyczącej obecności alergenu w żywności stanowi p...
10 sierpień 2020
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne („PAA”) są grupą związków chemicznych powszechnie wykorzystywanymi w mi produkcji pestycydów, wyrobów farmaceutycznych, materiałów wybuchowych, gumy, polimerów epoksy...
10 sierpień 2020
Brak wyszczególnienia wszystkich alergenów zawartych w produkcie jest najczęstszą przyczyną wycofywania produktu z obrotu w UE i USA. Brak deklaracji dotyczącej obecności alergenu w żywności stanowi p...