Mérieux NutriSciences oferuje pełną gamę badań zgodnych z GxP oraz analizy laboratoryjne przydatne do akceptacji surowców i gotowych produktów farmaceutycznych.

Mérieux NutriSciences oferuje badania fizykochemiczne aktywnych składników farmaceutycznych (API), substancji pomocniczych i gotowych produktówh farmaceutycznych, w tym:

 • Identyfikacje
 • Badania
 • Substancje pokrewne
 • Elementarne zanieczyszczenia
 • Polimorfizm
 • Badania na obecność ninhydriny
 • Pozostałości rozpuszczalników
 • Badania pozostałości (pestycydów, mykotoksyn, zanieczyszczeń genotoksycznych, rozpuszczalników, metali ciężkich, itp)
 • Rozpuszczalność i rozpad
 • Badania fizykochemiczne materiałów opakowaniowych i pojemników
 • Badania stabilności i przechowywanie

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
10 sierpień 2020
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne („PAA”) są grupą związków chemicznych powszechnie wykorzystywanymi w mi produkcji pestycydów, wyrobów farmaceutycznych, materiałów wybuchowych, gumy, polimerów epoksy...
10 sierpień 2020
Brak wyszczególnienia wszystkich alergenów zawartych w produkcie jest najczęstszą przyczyną wycofywania produktu z obrotu w UE i USA. Brak deklaracji dotyczącej obecności alergenu w żywności stanowi p...
10 sierpień 2020
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne („PAA”) są grupą związków chemicznych powszechnie wykorzystywanymi w mi produkcji pestycydów, wyrobów farmaceutycznych, materiałów wybuchowych, gumy, polimerów epoksy...
10 sierpień 2020
Brak wyszczególnienia wszystkich alergenów zawartych w produkcie jest najczęstszą przyczyną wycofywania produktu z obrotu w UE i USA. Brak deklaracji dotyczącej obecności alergenu w żywności stanowi p...