Mérieux NutriSciences - Kontrola jakości produktów farmaceutycznych

Firma Mérieux NutriSciences oferuje pełną gamę badań zgodnych z GxP oraz analizy laboratoryjne przydatne do akceptacji surowców i gotowych produktów farmaceutycznych, wymagane jako część procesu produkcji leków, rozwoju i komercjalizacji.

Oferujemy również zestaw testów, które należy przeprowadzić na urządzeniach medycznych.

Mérieux NutriSciences wykonuje:

  • Badania fizykochemiczne
    • Badania fizykochemiczne dotyczące produktów farmaceutycznych
    • Badania fizykochemiczne na urzędzeniach medycznych
  • Badania mikrobiologiczne i biologiczne
    • Badania mikrobiologiczne i biologiczne produktów farmaceutycznych
    • Badania mikrobiologiczne i biologiczne na urzędzeniach medycznych

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi

Badania kliniczne
Badania stabilności i przechowalnicze