Mérieux NutriSciences ma doświadczenie w przeprowadzaniu badania wymywalności i ekstrahowalności w celu wykrycia bardzo niskich poziomów zanieczyszczeń z materiałów mających kontakt z produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

Mérieux NutriSciences zapewnia wsparcie analityczne:

  • Projektowanie analitycznego planu badań ekstraktywności i wymywalności
  • Profilowanie substancji ekstrahowalnych
  • Charakterystyka substancji ekstrahowalnych
  • Badania związków organicznych za pomocą TOC, HPLC-UV/DAD, HPLC-ELSD, LC-MS/MS, LC-Q-Orbitrap oraz GC-MS
  • Badania podstawowych zanieczyszczeń za pomocą AA, ICP-OES lub ICP-MS
  • Rozwój i walidacja metod nadających się do oznaczania ilościowego poszczególnych wymytych polimerów obecnych w matrycy leku, na podstawie badań ekstrahowalności

Może Cię również zainteresować