Mérieux NutriSciences - Bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych

W celu dystrybucji nowego produktu farmaceutycznego lub wyrobu medycznego na rynek, wszystkie obowiązujące normy prawne dotyczące bezpieczeństwa i jakości muszą być spełnione.

Mérieux NutriSciences oferuje pełną gamę badań zgodnych z GxP i analiz laboratoryjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa aktywnych składników farmaceutycznych (API), substancji pomocniczych, gotowych wyrobów i urządzeń medycznych.

Aby sprawdzić bezpieczeństwo i jakość produktów lub wyrobów medycznych, nasze laboratoria mogą dostarczyć następujące usługi:

  • Ocena wirusobójczości
  • Badania toksykologiczne
  • Badania ekotoksykologiczne API produktów farmaceutycznych i substancji pomocniczych 
  • Wymywalność i ekstrahowalność

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi

Badania kliniczne
Badania kliniczne
Badania stabilności i przechowalnicze
Badania stabilności i przechowalnicze