Mérieux NutriSciences - Badania stabilności i przechowalnicze

Badania stabilności stanowią dowód na jakość farmaceutycznego składnika czynnego (API), leku lub innego urządzenia medycznego zmienia w czasie. Podejście to bierze pod uwagę wpływ różnych czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i światło.

Badanie stabilności również ocenia potencjalne oddziaływania substancji leczniczej z innymi składnikami czynnymi lub substancjami pomocniczymi, jak również kontakt z układem zamykającym pojemnik i materiałami opakowaniowymi. 
Mérieux NutriSciences wykonuje przyspieszone, średnio i długoterminowe badania stabilności i badania fotostabilności w celu zapewnienia zgodności z przepisami składników aktywnych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Oferujemy następujące stabilne warunki dla przechowywania produktów farmaceutycznych:

  • 25°C ± 2°C / 60% RH ± 5% RH
  • 30°C ± 2°C / 65% RH ± 5% RH
  • 30°C ± 2°C / 75% RH ± 5% RH
  • 40°C ± 2°C / 75% RH ± 5% RH
  • Fotostabilność

Wszystkie warunki klimatyczne są stale monitorowane za pomocą oprogramowania BMX eviSENSE LabguardTM, zapewniając całkowicie bezpieczne i kontrolowane środowisko.

Może Cię również zainteresować

Wszystkie nasze usługi

Badania kliniczne
Badania kliniczne
Badania stabilności & przechowalnicze
Badania stabilności & przechowalnicze