Silliker Polska Sp. z o. o.

Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Siedziba:​ ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa, ​Polska
 

Tel: +48 22 592 47 00 
Fax: + 48 22 592 47 01
 
Kontakt mailowy: info.pl@mxns.com   
 
Silliker Polska Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 38073, NIP 118-15-87-422, Kapitał Zakładowy 2 895 000 PLN