Mérieux NutriSciences - Dystrybutorzy dóbr konsumpcyjnych

Mérieux NutriSciences oferuje wsparcie techniczne, naukowe i prawne w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa dóbr konsumpcyjnych, weryfikacji zgodności ze specyfikacją techniczną i dokumentami technicznymi, dzięki kompleksowemu i interdyscyplinarnemu podejściu. Oferowane przez nas usługi obejmują:

  • Badania cech chemicznych, toksykologicznych, fizycznych, mikrobiologicznych, sensorycznych oraz poprawność etykiety;
  • Weryfikacja oświadczeń i stwierdzeń;
  • Badania konsumenckie przeprowadzane na dużej liczbie konsumentów;
  • Doradztwo w zakresie obowiązków wynikających ze stosowania przepisów dotyczących dóbr konsumpcyjnych, obejmujących wymagania stawiane materiałom i wyrobom przeznaczonym do kontaktu z żywnością, materiałom ulegającym biodegradacji i kompostowaniu, wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego (Ecolabel) na detergentach, a także zgodność z wymaganiami REACH;
  • Sporządzanie opinii na temat zgodności z informacjami i specyfikacjami oraz zgodnością z wymaganiami w zakresie znakowania.

Najbardziej popularne usługi

Wszystkie nasze usługi